ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΕΙ ΝΑΙ!

Οξύνονται τα προβλήματα υποστελέχωσης στην Π.Ι.Ν. Μετά την πολιτική κατάργησης των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, περικόπτονται και οι προσλήψεις Ι.Δ.Ο.Χ. για το 2022. Από 37προσλήψεις, οκτάμηνης διάρκειας, για όλη την Π.Ι.Ν. εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση μόλις 13 γιαόλα τα νησιά, με την Περιφερειακή Αρχή να παραμένει σιωπηλή και υπάκουη.

Η Περιφερειακή Αρχή (ΝΔ,ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ), όπως και η προηγούμενη της ΑΝΑΣΑ (ΣΥΡΙΖΑ), όταν δεν υλοποιούνται έργα και δεν επιλύονται βασικά λαϊκά προβλήματα , συνήθως επικαλούνται την έλλειψη προσωπικού και την υποστελέχωση ως βασική αιτία. Παρουσιάζουν αυτό το γεγονός ως κάτι ουδέτερο, ανεξάρτητο από τις κεντρικές πολιτικές που υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις, από τις στρατηγικές επιλογές της Ε.Ε. για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα μέσα από την στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Προσπαθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια έως σήμερα η σημερινή Περιφερειακή Αρχή να αποκρύψει την ταύτιση της, την συν-αντίληψη της και την στήριξη της στην παραπάνω γραμμή. Όταν αναγκαστικά πρέπει να πάρει θέση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, παίζει τον ρόλο του δημοσιογράφου και του «Πόντιου Πιλάτου» περιγράφοντας το πρόβλημα, για να αποστασιοποιηθεί από τις δικές της τεράστιες ευθύνες. Μάλιστα δεν μένει εκεί , αλλά με διάφορους τρόπους ρίχνει τις ευθύνες στους εργαζόμενους , ειδικά όταν ο λαός απαιτεί να μάθει γιατί δεν γίνονται έργα που να καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες και δεν επιλύονται προβλήματα.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση, έχουμε αναδείξει επανειλημμένα τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο , όσο και στην Οικονομική Επιτροπή με Επερωτήσεις και Θέματα τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Π.Ι.Ν. όσο την συνεχή μείωση του μόνιμου προσωπικού και την τραγική υποστελέχωση. Ποτέ ως Περιφερειακή Αρχή δεν έχει φέρει το θέμα για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά ούτε το έχει διεκδικήσει με αγωνιστικό τρόπο από την κυβέρνηση.

Αντιθέτως , εκχωρεί συνεχώς σε ιδιώτες μια σειρά υπηρεσιών και έργων όπως φύλαξη, καθαριότητα, συντηρήσεις κτιρίων και οδών, αποχιονισμό, Πολιτική Προστασία, δακοκτονία, κωνωποκτονία, σχολικές μεταφορές κ.α., παρακαλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να εγκρίνει μερικές θέσεις συμβασιούχων ή στο πλαίσιο της κινητικότητας.

Αυτή η πολιτική έφτασε στο απόγειο της , με την επικύρωση και την αποδοχή αυτής της πραγματικότητας στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 19.11.2022 από την Περιφερειακή Αρχή που μαζί με την ΑΝΑΣΑ δέχτηκαν την περικοπή από την κυβέρνηση των προσλήψεων του 2022για τις Ορισμένου χρόνου προσλήψεις εργαζομένων οκτάμηνης διάρκειας.

Ενώ οι ανάγκες είναι πάνω από 200 άτομα σε όλη την Περιφέρεια, η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με τα από 26.12.2021 και 29.12.2021 έγγραφα και εγκυκλίους ενέκρινε 37 προσλήψεις, όπου με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν. στις 21.01.2022 επικύρωσε. Μετά από 6 μήνες στις 23.06.2022 ήρθε η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλαξε την προηγούμενη της απόφαση και ενέκρινε τελικά 13 προσλήψεις Ι.Δ.Ο.Χ. με διάρκεια 8 μηνών για όλα τα νησιά. Να επισημάνουμε ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των 37 εργαζομένων θα γίνει από τα ίδια έσοδα της Περιφέρειας και υπήρχαν οι σχετικές βεβαίωσης διάθεσης πίστωσης από την Οικονομική υπηρεσία. Η ευθύνη κυβέρνησης και Περιφερειακής Αρχής είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί ενώ οι διαδικασίες αυτές είχαν ολοκληρωθεί στις 21.01.2022, η τελική έγκριση των θέσεων και ειδικοτήτων έγινε μετά από 11 μήνες και ενώ ονομάζονται προσλήψεις για το 2022 θα γίνουν το 2023.

Η Λαϊκή Συσπείρωση θεωρεί ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει σοβαρές ευθύνες για την μη διεκδίκηση της κάλυψης όλων των κενών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αφού ευθυγραμμίζεται με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και στο ζήτημα των προσλήψεων. Είναι επιτακτική ανάγκη το Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητήσει σήμερα διεξοδικά το θέμα και να αποφασίσει την διεκδίκηση με κάθε τρόπο από την κυβέρνηση την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με πλήρη και μόνιμη εργασία για την κάλυψη όλων των κενών που υπάρχουν και θα δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια.

Για αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο απαιτεί και διεκδικεί:

  • Την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού
  • Την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που υπηρετούν σήμερα στην Περιφέρεια χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Την διακοπή της ανάθεσης σε ιδιωτικές εταιρείες της καθαριότητας, της φύλαξης των εγκαταστάσεων της Περιφέρειας και την πρόσληψη προσωπικού με μόνιμη και πλήρη εργασία.
  • Την προμήθεια μέσων και εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία, τις Σχολικές Μεταφορές, τις συντηρήσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου κ.α.
  • Την δημιουργία Οργανικών Μονάδων (Τμημάτων) ενταγμένες στις Διευθύνσεις Υγείας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στελεχωμένα με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό που θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν έγκαιρα όλο το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου, των κουνουπιών και το υπόλοιπο διάστημα θα ασχολούνται με προγράμματα εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων σε δημόσια κτίρια, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία κ.λ.π.
  • Την διεκδίκηση όλων των παραπάνω με αγωνιστικό τρόπο στο αμέσως προσεχές διάστημα.
  • Την δημοσιοποίηση της απόφασης στα ΜΜΕ.
  • Την αποστολή της στην ΕΝΠΕ ζητώντας να πάρει ανάλογη θέση.
  • Την αποστολή της στην κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα.

08.12.2022