Σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εξέλιξη έργων οδικού δικτύου στην Ζάκυνθο.

Η πραγματοποίηση και η ωρίμανση έργων που ξεφεύγουν από την αποσπασματική συντήρηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου είναι ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει, κατά τη γνώμη μας, το Περιφερειακό Συμβούλιο. Επισημαίνουμε βέβαια, ότι και η συντήρηση που γίνεται δεν είναι επαρκής, υλοποιούμενη μάλιστα σε καθεστώς αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, με κατατμήσεις-απευθείας αναθέσεις και αλλεπάλληλες παρατάσεις.

Σοβαρότατος, ανασταλτικός παράγοντας είναιη διαπιστωμένη οξεία υποστελέχωση των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων. Αυτό που ενοποιεί την εικόνα, είναι η έλλειψη ενός βασικού σχεδιασμού χρήσεων γης και η εγκατάλειψη του σχεδίου για έναν κεντρικόοδικό άξονα, που θα εξυπηρετεί πραγματικά αγροτικές και τουριστικές περιοχές, χωρίς να διέρχεται από τα πυκνοκατοικημένα κέντρα των Κοινοτήτων. Αντ’ αυτούτο μόνο που γίνεται είναι η συντήρηση Επαρχιακών Οδών, σε μια λογική που υποτάσσεται στη μονοκαλλιέργεια του Τουρισμού και στη μετατροπή της Ζακύνθου σε μια ενιαία Τουριστική περιοχή. Γι’ αυτό και στην οδική ασφάλεια, δηλαδή στην βελτίωση αυτών των Επαρχιακών οδών δίνονται χρήματα, χωρίς να υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη συγκοινωνιακής διαχείρισης συνολικά στα Ιόνια Νησιά, αλλά και σε κάθε νησί χωριστά. Βέβαια αυτό οφείλεται στην αναπτυξιακή κατεύθυνση που έχει και η ΠΙΝ, τόσο η σημερινή όσο και η προηγούμενη εντασσόμενη στο άρμα της «Βιομηχανίας του Τουρισμού», με αποσπασματικάέργα που σέρνονται δεκαετίες όπως ο δρόμος Αλυκές – Ξύγκια, χωρίς ευρύτερο σχεδιασμό, χρηματοδοτώντας κατά κύριο λόγο έργα συντήρησης-αποκατάστασης οδικής ασφάλειας, με σίγουρα εγγυημένη κερδοφορίας για μελετητές-εργολάβους.

Στο Νησί υπάρχουν οξυμένες ανάγκες κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης λόγω:

  1. Έλλειψης περιμετρικής οδού στην Πόλη, που να ενοποιεί μέσω της γέφυρας & συνολικά της περιοχής Αγίου Χαραλάμπη την είσοδο της Πόλης από Αργάσι με την είσοδο της Πόλης από την Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου& την είσοδο της Πόλης από το δρόμο Καμάρα-Πάστρα & την οδό προσπέλασης του Παλαιού Νοσοκομείου. Αυτό δημιουργεί ιδιαίτερη συγκοινωνιακή επιβάρυνση της Πόλης καθώς η πρόσβαση στο Λιμάνι γίνεται αποκλειστικά μέσω δρόμων εντός της Πόλεως (Υφαντουργείων, Τεμπονέρακλπ), που πλέον δεν επιτρέπουν την ανεμπόδιστηδιέλευση φορτηγών & λεωφορείων. Αντίστοιχα όπως γνωρίζετε η σύνδεση κοντά στην Πόλητης Τουριστικής Περιοχής Τσιλιβή-Πλάνου-Τραγακίου με τις Επαρχιακές οδούς Αλυκών & Ζακύνθου-Βολιμών γίνεται μέσα από δαιδαλώδεις κοινοτικές οδούς που καθιστά ιδιαίτερα προβληματική την προσπέλαση στο Νοσοκομείο, την Πόλη και το Αεροδρόμιο.

Σχετικώς εκπονείται το τρέχον διάστημα αναγνωριστική μελέτη διασύνδεσης της γέφυρας του Αγίου Χαράλαμπου στο νότιο μέρος της Πόλης της Ζακύνθου με τον κόμβο στην είσοδο της Πόλης στη θέση «Λούμπα» έως και τις περιοχές Γαϊτανίου και Τσιλιβί.

Επερωτάστε ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα πάρετε για να επιταχυνθεί ένα τόσο σοβαρό συγκοινωνιακό θέμα;

  • Ομοίως επί δεκαετίες υπάρχειαδράνεια για την έναρξη σχεδιασμού περιμετρικής Οδού στο Αργάσι, προκειμένου για την προσπέλαση του Ξηροκάστελου-Βασιλικού-Γέρακα, που θα παρακάμπτει το τουριστικό κέντρο του Αργασίου. Σχετική αρχική μελέτη του θέματος είχε ξεκινήσει την εποχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Επερωτάστε εάν θα αναπτύξετε πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση;

  • Ο σχεδιασμός μεγάλου οδικού άξονα Νότου Βορρά από τις Βαρρές μέχρι τις Αλυκές,διερχόμενη εκτός των Κοινοτήτων δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ούτε καν σε επίπεδο μελετών. Αντ΄αυτού τα όποια χρήματα, δαπανώνται στους Επαρχιακούς δρόμους, των οποίων η συντήρηση & η ασφαλή λειτουργία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για ένα μεγάλο οδικό άξονα εκτός κατοικημένων περιοχών.

Μάλιστα για τηΔημοτική Ενότητα Αλυκών είχαμε και παλιότερα επισημάνει ότι επιβαρύνεται με δυσανάλογο κυκλοφοριακό φόρτο για την εξυπηρέτηση της Βορειοανατολικής Ζακύνθου και του Λιμένα Αγ. Νικολάου Βολιμών. Εκτός από την αυξημένη τουριστική κίνηση υφίσταται σημαντική διέλευση φορτηγών για τη μεταφορά αδρανών υλικών από τα λατομεία της περιοχής της Βορειοανατολικής Ζακύνθου, καθώς και των απορριμματοφόρων από το Λίβα. Η κίνηση αυτή σήμερα εξυπηρετείται από την 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Βολιμών, η οποία δυστυχώς διέρχεται μεταξύ άλλων και μέσα από τους οικισμούς Αγ. Δημητρίο, Καταστάρι και Χαρτάτα.

Προκειμένου μετά από πάνω από τριάντα χρόνια να παραδοθεί πραγματικά σε ασφαλή κυκλοφορία ο δρόμος Αλυκές – Ξύγκια αλλά και να συνδεθεί λειτουργικά με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο:

α. εκκρεμούν 1200 μ. στη θέση “Κωλοσύρτη εξαιτίας μετατόπισης- καθίζησης του βουνού προς τη Θάλασσα, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται νέο έργο, με αυξημένων απαιτήσεων τεχνική λύση, που θα επιτρέψει και την ασφαλή παράδοση του δρόμου.Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου.

β. Ακόμα όμως και να παραδοθεί ο δρόμος αυτός, απαιτείται η σύνδεσή του με τις Επαρχιακές Οδούς Ζακύνθου-Βολιμών& Αλυκών με νέο έργο, καθώς λόγω του υφιστάμενου οδικού δικτύου στην περιοχή, επιβαρύνονται οι οικισμοί των Αλυκών και του Αλικανά, τουριστικού ενδιαφέροντος όπου λειτουργούν πλήθος ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων. Για τη Νέα οδός σύνδεσης Τηγάνια Αλυκών με την 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου Βολιμώνβρίσκεται προς δημοπράτηση η μελέτη.

Η ολοκλήρωση του έργου Αλυκές –Ξύγκια και η σύνδεσή του με την 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Βολιμών μαζί με την παράκαμψη του Αγ. Δημητρίου εκτιμάμε ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την οδική επικοινωνία της Βορειοανατολικής Ζακύνθου και θα ελαφρώσει τον κυκλοφοριακό φόρτο στους Οικισμούς Αγ. Δημήτρη, Καταστάρι, Χαρτάτα, Αλυκές και Αλικανά.

Βέβαια ακόμα και όταν περατωθούν τα παραπάνω έργα που καταλήγουν στην 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου Βολιμώνθα πρέπει ταυτόχρονα να δοθεί λύση στη συμφόρησή της στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου για την οποία έχει αποφασισθεί η παράκαμψή της για να εξαλειφθεί και ο κίνδυνος για την ασφάλεια και τον κατοίκων μετά και το θανατηφόρο ατύχημα που όλοι γνωρίζουμε. Η σχετική μελέτη είναι προς δημοπράτηση ενώ στο σημείο μέγιστης συμφόρησης στην Εκκλησία που εφάπτεται η 6η Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου Βολιμών εκκρεμεί η μεταφορά της, ευρισκόμενη στο στάδιο του ελέγχου της σχετικής μελέτης.

Επερωτάστε ποιες είναι οι ενέργειές σας από εδώ και πέρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών:

  1. ολοκλήρωσης του δρόμου Αλυκές –Ξύγκια στη θέση “Κωλοσύρτη
  2. χρηματοδότησης & εκτέλεσης της κατασκευής της Νέας οδού σύνδεσης Τηγάνια Αλυκών με την 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου Βολιμών
  3. χρηματοδότησης & εκτέλεσης της παράκαμψης του Αγίου Δημητρίου & μεταφοράς της Εκκλησίας

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της ΛαϊκήςΣυσπείρωσης

Γκισγκίνης Ν., Κεφαλληνός Δ., Κολυβά Ε., Μπαλού Α., Χαραλάμπους Μ.