Σχετικά με την μη υλοποίηση από την Περιφερειακή Αρχή, της ομόφωνης απόφασης του Π. Σ. κατά την 7η συνεδρίασή του στις 19/3/22, για το κτηματολόγιο κοινότητας Τσουκαλάδων και λοιπών κοινοτήτων στην Π. Ε Λευκάδας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, στην 7η συνεδρίασή του στις 19/3/22 με αφορμή τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των κοινοτήτων της Λευκάδας με το κτηματολόγιο, ( Λαϊκή Συνέλευση , απόφαση του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου στις 28-2-2022 στους Τσουκαλάδες Λευκάδας, συγκέντρωση στις 16-03-2022 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας), αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφισμα ,την στήριξη των αιτημάτων των κατοίκων. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα από όσα αναφέρονται στο ψήφισμα.

Το ζήτημα παραμένει σοβαρό για δύο λόγους:

  • Οι προθεσμίες λήγουν χωρίς να έχει αλλάξει κάτι προς όφελος των κατοίκων
  • Δεν μπορεί η Περιφερειακή Αρχή, να μην υλοποιεί αποφάσεις του Π. Σ., ούτε να χρησιμοποιεί την έκδοση ψηφισμάτων ως μέσο αποπροσανατολισμού και εφησυχασμού του λαού.

Αναφέρουμε τα 5 σημεία της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου:

  1. Την ανάρτηση του συνόλου των ιδιοκτησιών ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες ακόμα και αν δεν μπόρεσαν να παρευρίσκονται στην καταμέτρηση, να μπορούν να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, αποφεύγοντας όπου είναι εφικτό τα δικαστικά έξοδα. Αυτό προϋποθέτει εύλογο χρόνο για ενημέρωση και υποβολή αντιρρήσεων.
  2. Οι ιδιοκτησίες που υποδείχθηκαν στη διαδικασία επανακαταμέτρησης με παρουσία και όμορων (περισσότερες από 2.000) να αναρτηθούν όπως υποδείχθηκαν από τους ιδιοκτήτες. Η έκφραση μη αντιρρήσεων, σε εύλογο χρόνο, από τους απόντες, να συνεπάγεται η σιωπηρή αποδοχή αυτών που υποδείχθηκαν.
  3. Να αναρτηθεί επίσης το σύνολο των «αγνώστου ιδιοκτησίας», δέσμευση που είχε αναλάβει το κτηματολόγιο.
  4. Να δοθεί η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας για την έκδοση αδειών δόμησης, σε εκτός σχεδίου οικόπεδα πέραν της 31/12/2022 που ισχύει αυτή τη στιγμή, αν μέχρι τότε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επαναπροσδιορισμού.
  5. Την συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την συμμετοχή και των κατοίκων για την παρακολούθηση, επίβλεψη και παρέμβαση της εξέλιξης του θέματος.”