Ενημέρωση για τον προγραμματισμό της δακοκτονίας και την προστασία της ελαιοπαραγωγής

Βρισκόμαστε μπροστά στην χρονική περίοδο, που πρέπει να προγραμματιστούν και να αρχίσουν οι ψεκασμοί για την δακοκτονία. Γνωρίζουμε ταυτόχρονα, ότι το πρόγραμμα του τριετούς προγραμματισμού δακοκτονίας που συζητήθηκε την προηγούμενη περίοδο, βρίσκεται στις συμπληγάδες των προσφυγών. Ζητάμε λοιπόν ενημέρωση για το αν και με πιο τρόπο, προγραμματίζει η Περιφερειακή Αρχή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της καθυστέρησης ή της πιθανότητας μη έγκαιρου ψεκασμού ώστε να μην μείνουν οι ελαιοπαραγωγοί χωρίς προστασία της παραγωγής τους.

Να σημειώσουμε, ότι η δακοκτονία δεν είναι μια απλή διαδικασία. Για να έχει αποτέλεσμα απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έγκαιρη επιστημονική παρακολούθηση, της πορείας της ανθοφορίας και της καρποφορίας, από γεωπόνους ώστε να προσδιοριστεί η ακριβής χρονική περίοδος του ψεκασμού. Επιστημονικοί όροι και προϋποθέσεις του τρόπου ψεκασμού που αφενός πρέπει να περιλαμβάνονται στην διακήρυξη, αφετέρου να ελέγχεται η τήρησή τους. Ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων και άλλα ζητήματα, προκειμένου να μιλάμε για αποτελεσματικότητα στην προστασία της παραγωγής.

Εκφράζουμε την αγωνία μας, παίρνοντας υπόψη τις υπάρχουσες διαχρονικές δυσκολίες, την έλλειψη του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού στην Περιφέρεια και στους άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς π.χ Δ/νση Γεωργίας, την απουσία κρατικής ευθύνης στην στήριξη του πρωτογενούς τομέα, σε μέσα και πόρους, που μας οδηγεί στον ιδιωτικό τομέα και στη διαδικασία των διαγωνισμών, την ασυντήρητη αγροτική οδοποιία, με ό,τι συνεπάγεται από αυτά, στους χρόνους και στην ποιότητα, της αντιμετώπισης της προσβολής της παραγωγής από δάκο.

Οι αγρότες μας, δίνουν μεγάλη μάχη επιβίωσης, σε δύσκολες συνθήκες, με υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους, εκτεθειμένοι οι ίδιοι αλλά και η παραγωγή, στις κάθε φορά αντίξοες καιρικές συνθήκες και ασθένειες. Η περιφερειακή Αρχή και η Κυβέρνηση έχουν ευθύνη, να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε η φετινή αισιόδοξη εικόνα για τη σοδειά, να μετατραπεί σε καλής ποιότητας λάδι και βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών.

Ζητάμε λοιπόν ενημέρωση για τα μέτρα που έχει πάρει η Περιφερειακή Αρχή ώστε να προγραμματιστεί και να πραγματοποιηθεί έγκαιρα και επιστημονικά ορθά η δακοκτονία δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας στενεύει επικίνδυνα.