Ποιά συγκεκριμένα έργα για τις αθλητικές υποδομές και την στήριξη του κλασικού αθλητισμού, απορρέουν από το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφτηκε ανάμεσα στην Π.Ι.Ν και τον

Πρόσφατα, στις 14/4/2022, υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με τον ΣΕΓΑΣ για κοινές αναπτυξιακές δράσεις στον αθλητισμό, στο οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα «Κοινή επιδίωξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ΣΕΓΑΣ είναι η αναβάθμιση του αθλητισμού και των πολιτισμικών αρχών τους, σε τοπικό επίπεδο» …και … «η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης του κλασικού αθλητισμού σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο..»

Όπως είναι γνωστό, η ευθύνη του ΣΕΓΑΣ είναι να προσφέρει, τεχνογνωσία σε επιστημονικά ή τεχνικά θέματα που αφορούν στον αθλητισμό, επιστημονική υποστήριξη με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των αθλητικών διοργανώσεων, δωρεάν σεμινάρια ή ενημερωτικές ημερίδες κ. α, με κύριο προσανατολισμό την ενίσχυση του υψηλού αθλητισμού. Για να υπηρετηθούν όμως αυτοί οι στόχοι και το μνημόνιο συνεργασίας, απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις:

  1. Αθλητικές υποδομές(Σύγχρονα προπονητικά γήπεδα, ενίοτε και γήπεδα Διεθνών Προδιαγραφών),
  2. Αθλητικά Όργανα (στρώματα, ακόντια, εμπόδια, κλπ),
  3. Προσωπικό και χρηματοδότηση,
  4. Σχολικός αθλητισμός και πρόγραμμα αθλητισμού για όλους, ώστε να λειτουργούν ως τα φυτώρια απ’ όπου θα αντλούνται αθλητές και θα ενισχύεται ο υψηλός αθλητισμός.

Η πραγματικότητα όμως, στο χώρο του κλασικού αθλητισμού στα νησιά μας, σχετικά με τις υποδομές, είναι τραγική και αναντίστοιχη των μεγάλων διακρίσεων των αθλητών μας. Ο σχολικός αθλητισμός και ο αθλητισμός για όλους υποβαθμίζεται από την πολιτική που δεν αντιμετωπίζει την άθληση ως αναφαίρετο δικαίωμα για όλους και ιδιαίτερα για τα παιδιά, αλλά ως εμπόρευμα. Στερούμαστε σύγχρονων αθλητικών υποδομών, αθλητικού εξοπλισμού, αναγκαίου προσωπικού και πόρων. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση έχει αποκτήσει, με ευθύνη των κυβερνήσεων, τυπικά χαρακτηριστικά.

Τα προβλήματα, την κατάσταση στις αθλητικές μας υποδομές, την προσπάθεια προπονητών, αθλητών και γονέων, την ανάγκη στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, έχουμε φέρει μέχρι σήμερα πολλές φορές στο Π.Σ. Ομολογουμένως, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει τεθεί σε προτεραιότητα η ουσιαστική αντιμετώπισή τους, ούτε από την Περιφερειακή Αρχή, ούτε από την Κυβέρνηση και τους άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Με την ίδια αγωνία, αναφερόμαστε σήμερα στο μνημόνιο συνεργασίας της ΠΙΝ και του ΣΕΓΑΣ, από την σκοπιά της υλοποίησης των στόχων ώστε να μην μετατραπεί και αυτό σε μια ακόμα ‘επικοινωνιακή φωτοβολίδα’. Η ευθύνη για την δημιουργία των προϋποθέσεων υλοποίησης είναι του κράτους, δηλαδή της κυβέρνησης και της Τοπικής Διοίκησης Α και Β βαθμού, ως τμήμα του κράτους, στην οποία έχουν μεταφερθεί αρμοδιότητες και αξιοποιεί τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Προκειμένου, λοιπόν, να υπηρετηθούν οι στόχοι του μνημονίου συνεργασίας, επερωτάται η κα Περιφερειάρχης:

  1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Περιφερειακής Αρχής, για την δημιουργία των αναγκαίων σύγχρονων αθλητικών υποδομών σε κάθε νησί;
  2. Ποια είναι τα άμεσα μέτρα για την συντήρηση και αναβάθμιση των υπαρχουσών αθλητικών υποδομών ;
  3. Θα πάρει συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την κάλυψη των αναγκών του στίβου, σε αθλητικά όργανα και εξοπλισμό;
  4. Θα μας δώσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα των σημερινών υποδομών ανά νησί που διαθέτουν τις προδιαγραφές για την άμεση υλοποίηση όσων περιλαμβάνει το μνημόνιο και τον προγραμματισμό σας;
  5. Πότε θα υλοποιηθούν οι εξαγγελίες του κ. Αυγενάκη;

09-05-2022