Για το ζήτημα του Κτηματολογίου με βάση το αίτημα του Προέδρου της Τ. Κ Τσουκαλάδων Λευκάδας

Ως Λαϊκή Συσπείρωση εισάγουμε προς συζήτηση ΕΗΔ, το αίτημα των κατοίκων των Τσουκαλάδων όπως αυτό αναφέρεται στην επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος της Τ. Κ Τσουκαλάδων, σε όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους έγκαιρα, με την οποία αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την τακτοποίηση της κτηματογράφησης της περιοχής. Κατά τη γνώμη μας βέβαια, όφειλε η ίδια η Περιφερειακή Αρχή να εντάξει στην πρόσκληση της συνεδρίασης του Π.Σ ως τακτικό το συγκεκριμένο θέμα, αφουγκραζόμενη τις αγωνίες των κατοίκων της περιοχής, κάτι που φυσικά δεν έγινε.

Το τελευταίο διάστημα μετά την ανακοίνωση των οριστικών προθεσμιών για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σχετικά με την ένταξη των ακινήτων στο Κτηματολόγιο έχει εμφανιστεί πιο οξυμένο το πρόβλημα σε περιοχές του Δήμου Λευκάδας που έχει γίνει, όχι με ευθύνη των ιδιοκτητών, εσφαλμένη αποτύπωση των ιδιοκτησιών.

Οι συγκεκριμένες περιοχές του Δ. Λευκάδας είχαν ενταχθεί στα προγράμματα πιλοτικής κτηματογράφησης της περιόδου 1995-1999.

Αρκετοί ιδιοκτήτες έχουν υποχρεωθεί να καταβάλλουν διάφορα έξοδα από το 2003 στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτά τα έξοδα αφορούν στη διαδικασία αυτοχρηματοδότησης της Ανώνυμης Εταιρίας που συστήθηκε για το σκοπό της κτηματογράφησης πράγμα που θα είχε αποφευχθεί εάν η κτηματογράφηση πραγματοποιούνταν από το κράτος.

Σε αυτά τα πλαίσια, η πολιτική στόχευση του Κτηματολογίου σε συνδυασμό με τους δασικούς χάρτες είχε και έχει ως βασικό στόχο τη συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια. Αυτός είναι και ο λόγος που με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, οι οποίες ήταν ασφυκτικές και κοστοβόρες για τους μικροϊδιοκτήτες, άφηναν εκτεθειμένα τα λαϊκά νοικοκυριά σχετικά με τις μικρές ιδιοκτησίες τους απαξιώνοντάς τες.

Αρκετοί, βρίσκονταν και βρίσκονται δέσμιοι αυτών των καταστάσεων, μη μπορώντας να προχωρήσουν σε διάφορες δικαιοπραξίες όπως πωλήσεις κ.ά.

Είναι γνωστά, για παράδειγμα, τα φαινόμενα όπου αρκετές ιδιοκτησίες είχαν χαρακτηριστεί με τον όρο «αγνώστου» και οι ιδιοκτήτες τους να πρέπει να υποχρεωθούν σε επιπλέον έξοδα δικαστικά και άλλα, για τη νομιμοποίησή τους.

Οι αγώνες των κατοίκων, ιδιαίτερα των Τσουκαλάδων, ανάγκασαν το κράτος να νομοθετήσει τον επαναπροσδιορισμό των ιδιοκτησιών. Μετά από απαράδεκτες κωλυσιεργίες, ο επαναπροσδιορισμός τελικά ξεκίνησε τον Απρίλη του 2019.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες ήταν, για μια ακόμα φορά, συνεπείς και παραβρέθηκαν στην πλειοψηφία τους για τις επανακαταμετρήσεις που τους αφορούσαν.

Σήμερα, και με την απειλή της οριστικής προθεσμίας για όλα τα κτηματολόγια της χώρας, η κυβέρνηση και η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» προσανατολίζονται σε άμεση ανάρτηση με το μεγάλο πλήθος των «λάθος» μετρημένων και μόνο με το 4% των ιδιοκτησιών που επαναπροσδιορίστηκαν σωστά, με τις πρόσφατες αυτοψίες και μετρήσεις. Η κυβέρνηση και η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» επικαλείται, σήμερα, την απουσία όλων των όμορων ιδιοκτητών για κάθε επανακαταμετρημένη ιδιοκτησία για να βάλει εμπόδια στην ανάρτηση των διορθωμένων τελικά ιδιοκτησιών. Με ευθύνη της κυβέρνησης, της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» και του εργολάβου που έκανε τις επανακαταμετρήσεις δεν ενημερώθηκαν οι κάτοικοι για την υποχρεωτικότητα της παρουσίας των όμορων ιδιοκτητών και ενώ οι επανακαταμετρήσεις γινόταν κανονικά από το 2019, σήμερα όλη η διαδικασία για το 96% των νέων μετρήσεων «πάει στα σκουπίδια».

Οι κάτοικοι των Τσουκαλάδων είναι δικαιολογημένα αγανακτισμένοι.

Είναι επιτακτικό να δοθεί άμεσα πολιτική λύση για ένα σοβαρό πρόβλημα που αγγίζει τις περιουσίες διαφόρων κυρίως μικροϊδιοκτητών. Ως Λαϊκή Συσπείρωση στηρίζουμε τα αιτήματα των κατοίκων, θεωρούμε ότι πρέπει να τα αποδεχτεί το Π. Συμβούλιο και να απαιτήσει από την Κυβέρνηση την υλοποίησή τους στηρίζοντας τη δράση των κατοίκων:

  • Την ανάρτηση του συνόλου των ιδιοκτησιών ώστε όλοι οι χωριανοί ακόμα και αν δεν μπόρεσαν να παρευρίσκονται στην καταμέτρηση να μπορούν να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, αποφεύγοντας όπου είναι εφικτό τα δικαστικά έξοδα. Αυτό προϋποθέτει εύλογο χρόνο για ενημέρωση και υποβολή αντιρρήσεων.
  • Οι ιδιοκτησίες που υποδείχθηκαν στη διαδικασία επανακαταμέτρησης με παρουσία και όμορων (περισσότερες από 2000) να αναρτηθούν όπως υποδείχθηκαν από τους ιδιοκτήτες. Αν δεν εκφραστούν αντιρρήσεις σε εύλογο χρόνο από τους απόντες (όμορους) στις επανακαταμετρήσεις, να συνεπάγεται η σιωπηρή αποδοχή των επανακαταμετρήσεων που υποδείχθηκαν.
  • Να αναρτηθεί επίσης το σύνολο των «αγνώστου ιδιοκτησίας» δέσμευση που είχε αναλάβει η «Κτηματολόγιο ΑΕ».