Οδικό δίκτυο Βόρειας Κέρκυρας επικίνδυνο και κατεστραμμένο

Είναι γνωστό το πρόβλημα της διαχρονικής εγκατάλειψης της συντήρησης, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του οδικού δικτύου της Κέρκυρας από τις Κυβερνήσεις, τις Δημοτικές και Περιφερειακές αρχές.

Γι’ αυτό και η Λαϊκή Συσπείρωση, πολλές φορές μέχρι σήμερα, έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα αυτό, τονίζοντας την ταλαιπωρία αλλά και τους κινδύνους για τους μόνιμους κατοίκους και για τους επισκέπτες που υποκρύπτει η κατάσταση αυτή. Επανειλημμένα αναφερθήκαμε στις ελλείψεις σε φώτα τροχαίας ή σε πλημμελή λειτουργία αυτών σε καίρια σημεία του δικτύου, στην σχεδόν παντελή έλλειψη διαγραμμίσεων, πεζοδρομίων και νησίδων. Η κατάσταση δε στους δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους είναι ακόμα χειρότερη.

Οι όποιες παρεμβάσεις είναι αποσπασματικές και ποιοτικά πρόχειρες, με αποτέλεσμα μετά από τις φυσιολογικά συχνές βροχοπτώσεις, τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου είτε να πλημμυρίζουν με την πρώτη δυνατή βροχή είτε να επανέρχονται στη μορφή του βομβαρδισμένου από λακκούβες τοπίου. Η γύμνια αυτής της πολιτικής αποκαλύφθηκε με τα τελευταία καιρικά φαινόμενα «ΑΘΗΝΑ» και «ΜΠΑΛΛΟΣ» και τις τεράστιες καταστροφές που ακολούθησαν για τους κατοίκους.

Στην Οικονομική επιτροπή, αλλά και στο Π.Σ. έχουμε ψηφίσει αρκετές φορές κονδύλια και έργα που αφορούν στο οδικό δίκτυο των νησιών μας. Επίσης ως Λαϊκή Συσπείρωση έχουμε καταψηφίσει αντίστοιχα την μεταφορά κονδυλίων από αυτά τα έργα σε άλλα, μια τακτική την οποία συχνά πυκνά χρησιμοποιεί η Περιφερειακή Αρχή.

Η αλήθεια είναι ότι ο ρυθμός των εξαγγελιών, των διαγωνισμών και των δημοπρατήσεων είναι καταιγιστικός. Δεν είναι όμως αντίστοιχα «καταιγιστικά» ορατή η βελτίωση της κατάστασης στο οδικό δίκτυο, το οποίο παραμένει επικίνδυνο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Αυτή η εικόνα χαρακτηρίζει όλες τις διαδρομές στην Βόρεια Κέρκυρα, από Τρουμπέτα- Αι Γιώργη, από Αγρό – Αφιώνα, από Αρκαδάδες – Αυλιώτες, από Σιδάρι – Μαγουλάδες κλπ. Ειδικά σήμερα αναφερόμαστε στον άξονα της Βόρειας Κέρκυρας και πιο συγκεκριμένα τη διαδρομή από Τρουμπέτα μέχρι Σιδάρι – Αυλιώτες (προηγούμενοι δήμοι Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων). Η διαδρομή αυτή που συνδέει πολλά χωριά, τουριστικές περιοχές αλλά και σχολικά συγκροτήματα είναι ιδιαίτερα στενή σε ορισμένα σημεία και παρουσιάζει ιδιαίτερα κακή εικόνα κύρια λόγω των πολλών και διάσπαρτων λακκουβών, ρηγμάτων και καθιζήσεων. Υπάρχουν περιοχές που χρήζουν εργασιών διάνοιξης όπως π.χ. στην είσοδο – έξοδο στον Πλάτωνα από Ξαθάτες όπου έχει διαμορφωθεί μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση.

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ η κα Περιφερειάρχης:

  1. Τι υλοποιείται και από ποιο έργο στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Κέρκυρας;
  2. Σε ποια συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου υλοποιούνται έργα και τι αφορούν (λακκούβες, ασφαλτόστρωση, διαγράμμιση, διαπλάτυνση, μπάρες, φώτα κ.λπ.)
  3. Τι προβλέπεται συγκεκριμένα για το επαρχιακό δίκτυο από Τρουμπέτα μέχρι Αυλιώτες και διασχίζει τους πρώην Δήμους Αγ. Γεωργίου και Εσπερίων;