Πολιτική που αρπάζει πολλά από τον λαό και του αφήνει ψίχουλα!

Στην 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π. Ι.Ν., στις 9/02/22, κατά την συζήτηση του θέματος «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2021», αποκαλύφθηκαν όλα όσα η Περιφερειακή Αρχή προσπάθησε, με διάφορες προφάσεις (έλλειψη στοιχείων, άγνοια κ. λ. π), να αποκρύψει στο Π.Σ, μη απαντώντας στις ερωτήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης, κατά την διάρκεια της συζήτησης του Προϋπολογισμού του 2022.

Η απόσταση εξαγγελιών και εκτέλεσης έργων, ούτε πρωτόγνωρη είναι ούτε διαφορετική, όχι μόνο σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2020, του οποίου την ευθύνη έχει η σημερινή Περιφερειακή Αρχή (ΝΔ- ΚΙΝΑΛ), αλλά και με τους προηγούμενους προϋπολογισμούς της ΑΝΑΣΑ (ΣΥΡΙΖΑ) ή Σπύρου (ΝΔ). Δεν είναι απλά θέμα διαχείρισης αλλά κυρίως προσανατολισμού.

Και συγκεκριμένα:

 • Οι ίδιες προτεραιότητες μακριά και πέρα από βασικές ανάγκες του λαού των νησιών μας.
 • Στην ίδια γραμμή της Ε.Ε., των εκάστοτε κυβερνήσεων και των “αναπτυξιακών τους νόμων”.
 • Με τις ίδιες διαδικασίες, με ασφυκτικό έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών και το Οικονομικό Παρατηρητήριο.
 • Με την ίδια «σώφρονα» και «ρεαλιστική» πολιτική προτεραιότητα, αυτήν της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων.
 • Μακριά από σχεδιασμό και διεκδίκηση κατανομής κονδυλίων που θα φτάνει μέχρι το τελευταίο χωριό και παραγωγικό χώρο, με κριτήριο τις ανάγκες του λαού.

Τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στην παραπάνω Έκθεση, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με την εκτέλεση των προϋπολογισμών προηγούμενων ετών. Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού η πολιτική κατεύθυνση και οι προτεραιότητες παραμένουν ίδιες.

Για του λόγου το αληθές θα αναφέρουμε πολύ λίγα χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως τα αποτύπωσαν οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Π.Ι.Ν.:

ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ:

 • Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ. Ν.Π.Δ.Δ. προϋπολογισθέντα 2021: 25.507.851,88, εισπραχθέντα: 27.842.045,29. Δηλαδή: + 2.334.193,41 ή στο 109,15%.
 • Έσοδα από Επιχειρηματική δραστηριότητα προϋπολογισθέντα 2021: 98.100, εισπραχθέντα: 217.382,36. Δηλαδή: +119.282,36 ή στο 221,59%.
 • Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, χρηματικές Ποινές και Παράβολα προϋπολογισθέντα 2021: 17.621,92, εισπραχθέντα: 244.278,82. Δηλαδή: +226.656,90 ή 1.386,22%.
 • Έσοδα από Επιχορηγήσεις κ.λ.π. για Επενδύσεις(για έργα) προϋπολογισθέντα 2021: 202.354.912,69, εισπραχθέντα: 15.658.350,07. Δηλαδή: -186.696.562,60 ή 7,74%.

ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ:

 • Πληρωμές για υπηρεσίες (μισθοδοσία κ.λ.π.) προϋπολογισθέντα 2021: 29.197.161,69, πληρωθέντα: 15.750.946,44. Δηλαδή: -13.446.315,25 ή 53,95%.
 • Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού (μηχανήματα κ.λ.π.) προϋπ/σθέντα 2021: 1.383.861,75, πληρωθέντα: 363.318,61. Δηλαδή:-1.020.543,14 ή 26,25%.
 • Πληρωμές για Επενδύσεις (έργα κ.λ.π.) προϋπολογισθέντα 2021: 220.914.891, πληρωθέντα: 14.580.354,91. Δηλαδή: -206.334.536,10 ή 6,60%.

Συνολικά ο Προϋπολογισμός (ως προς τα Έσοδα & αντίστοιχα και στα Έξοδα) του 2021 ήταν 262.434.166,51 και υλοποιήθηκαν τα 31.228.043,14 Δηλαδή: -231.206.123,40 ή 11,90%.

Το συμπέρασμα από τα οικονομικά στοιχεία δείχνει «από ποιόν και για ποιόν» υλοποιήθηκε και ο Προϋπολογισμός του 2021.

 • ότι τα Έσοδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που προέρχονται από την φορολογία του λαού για δεύτερη φορά (μετά και την πληρωμή των κρατικών φόρων άμεσων και έμμεσων) έχουν υπερκαλύψει ακόμα και τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και φτάνουν από το 109 % έως το 1.386,22%.
 • Οι επιχορηγήσεις κύρια από την κυβέρνηση φτάνουν μόνο στο 7,74% των προϋπολογισθέντων.
 • Τα έξοδα για υπηρεσίες και προμήθειες κεφαλαιακού εξοπλισμού, δηλαδή κύρια μισθοδοσία και εξοπλισμός είναι από το 26,25% έως το 53,95% αυτών που είχαν προϋπολογισθεί.
 • Η υλοποίηση των έργων που φαίνεται μέσα από τις πληρωμές για επενδύσεις φτάνει στο 6,60%.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν την πραγματικότητα της πολιτικής της σημερινής Περιφερειακής Αρχής και για το 2021, διαλύοντας την εικονική πραγματικότητα των εξαγγελιών, των συνεντεύξεων, των δελτίων Τύπου, των ανέξοδων μονολόγων και φωτογραφήσεων, της κοροϊδίας χωρίς όρια.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο λαός μας, σε όλα τα νησιά και διαχρονικά, με εγκαταλελειμμένες ή υποβαθμισμένες υποδομές, με αποσπασματικά ή ανύπαρκτα έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές.

Παρά τη διαδοχή των Κυβερνήσεων και των Περιφερειακών Αρχών, η κατάσταση παραμένει μακριά από τους σύγχρονους όρους ζωής του 21ου αιώνα, επιβεβαιώνοντας ότι η λύση δεν είναι η εναλλαγή χαλίφηδων αλλά η διεκδίκηση και η ανατροπή της πολιτικής που από τη μια ληστεύει το λαό από την άλλη υπολογίζει τις ανάγκες του ως κόστος, διασφαλίζοντας την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Ένα είναι βέβαιο. Σωτήρες δεν υπάρχουν. Το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα και όχι στην αίθουσα του Π.Σ. Ως Λαϊκή Συσπείρωση, σε αυτόν το δρόμο, καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις. Με βάση τα παραπάνω, καταψηφίσαμε την έκθεση αποτελεσμάτων καταψηφίζοντας συνολικά την πολιτική που είναι εχθρική για το λαό.