ΠΟΤΕ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ»;

Στις 2/6 2008 υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύτου Δήμου Παξών και της εταιρίας ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Παξών» προϋπολογισμού8.788.588,89 ευρώ εν αριθμού έργου 119250 της ΣΑΕΠ 022/3.

Σύμφωνα με την σύμβαση «η ολική προθεσμία τουέργου έχει καθοριστεί σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της».

Στις 11/2/2010 υπογράφτηκε δεύτερη σύμβαση μεταξύ των ιδίων για την εκτέλεση του έργου «Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Παξών» προϋπολογισμού 5.438.477 ευρώ του ίδιου εν αριθμού έργου. Η ολική προθεσμία του έργου καθορίστηκε σε 12 μήνες κατασκευής και 24 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας του από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο αλλά στις 8/6/21 η Οικονομική Επιτροπήτου Δήμου στην 25η συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση των εργασιών του έργου μέχρι τις 31/8/21 και στις 16/8/21 στην 36η συνεδρίασή τηςγια παράταση μέχρι τις 30/4/22 με εισήγησητων τεχνικών υπηρεσιών της ΠΙΝ.

Παράλληλα στις 16/6/21 κατατέθηκε για ψήφιση στο ΔΣ «Ο Κανονισμός Λειτουργίας ΑποχετευτικούΔήμου Παξών»ο οποίος υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Καταψήφισε μόνο η Λαϊκή Συσπείρωση.

Στον κανονισμό προβλέπεται ανταποδοτικό τέλος 70% επιβάρυνση στο λογαριασμό του νερού για όσους μπορούν να συνδεθούν είτε συνδεθούν είτε όχι και 40% σε αυτούς που δεν πρόκειται ποτέ να συνδεθούν γιατί δεν θα υπάρξει δίκτυο κοντά στο ακίνητό τους. Σε όσους δεν κάνουν χρήση της Ύδρευσης (έχουν στέρνα) θα υπολογιστεί τεκμαρτή κατανάλωση.

Για τον πιο πάνω Κανονισμό έγινε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη από 57 Δημότες μεταξύ των οποίων είναι η ΛάϊζαΑντιόχου Δημοτική σύμβουλος(ΛΑ.ΣΥ.) και ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου Μαγαζιών – Πλατάνου Πέτρος Μητσιάλης.

Στην αντίκρουση της προσφυγής μας αναφέρεται ότι από το 2018 «έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου των εγκαταστάσεων» αλλά δεν μπορούσε να λειτουργήσει λόγω της καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του Δικτύου,με αποτέλεσμαο εξοπλισμός να χρίζει εκτεταμένης συντήρησης».

Από τότεακολούθησαν αρκετές παρατάσεις όπως οι ποιο πάνω αναφερόμενες με εισήγηση όπως αναφέρουν των Τ.Υ. της ΠΙΝ και της ΕΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη»).

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί απόΕυρωπαϊκούς πόρους (αρχική χρηματοδότηση 14,5 εκατ. ευρώ)που εντάχθηκε την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και προχωράει με μεγάλη καθυστέρηση. Έτσιεπίκειται πρόστιμο 13 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρθηκε σε ΔΣ του Δήμου, τόσο για την καθυστέρηση όσο και για την μη ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου μέχρι σήμερα.

Επειδή την ευθύνη της παρακολούθησης του έργου, όπως μας ενημέρωσαν από το Δήμο, έχουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες της ΠΙΝ και επειδή υπάρχουν πολλές αντιφάσεις σχετικά με την πορεία και την ολοκλήρωση του έργου (από τη μια αναφέρεται ότι το έργο έχει τελειώσει από το 2018 από την άλληδίνονται συνεχείς παρατάσεις για την ολοκλήρωσή του).

Επερωτάται η κα Περιφερειάρχης:

1) Ποια η πορεία του έργου καιπότε προβλέπεται η ολοκλήρωσή του;

2) Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση;

3) Υπάρχει Οικονομοτεχνική Μελέτη λειτουργίας του έργου;

4) Τι γίνεται με το πρόστιμο και ποιος θα το πληρώσει;

 5) Ποιο το κόστος κατασκευής μέχρι σήμερα και πόσο υπολείπεται μέχρι την ολοκλήρωσή του;

6) ‘Έγινε ποτέ διαχειριστικός έλεγχος;

7) Μπορείτε να μας προσκομίσετε στην συνεδρίασητο τμήμα της μελέτηςπουαπεικονίζει το Δίκτυο που πρέπει να κατασκευαστεί;