Αναγκαιότητα παρεμβάσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Λευκάδας- Δημιουργία διαχωριστικού στο κέντρο του οικισμουΝικιάνας για την αποφυγή νέων ατυχημάτων – Πεζοδρόμια κατά μήκος της επαρχιακής οδού σε τμήματα των οικισμών Νικιάνας και Περιγιαλίου

Η δόμηση του ανατολικού παραλιακού μετώπου της Λευκάδας είναι σχεδόν συνεχής. Ο επαρχιακός δρόμος που διατρέχει Λυγιά- Νικιάνα- Περιγιάλι δέχεται πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει αναγκαιότητα, κυρίως στη Νικιάνα, διαχωριστικής νησίδας στο τμήμα του επαρχιακού δρόμου που βρίσκεται μέσα στον κύριο οικιστικό ιστό του χωριού. Πιο συγκεκριμένα, από τη θέση «Λιμνί» μέχρι το ύψος του ξενοδοχείου «Αλέξανδρος».

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί πολλά ατυχήματα, ορισμένα από αυτά θανατηφόρα. Κατά κύριο λόγο η έλλειψη διαχωριστικής νησίδας, η έλλειψη από «σαμαράκια» αλλά και οι ελλιπείς διαγραμμίσεις θέτουν σε κίνδυνο πεζούς ποδηλάτες και οδηγούς δικύκλων.Η τουριστική κυρίως δόμηση, τα τελευταία χρόνια, είναι πυκνή και πέρα από τον κύριο οικιστικό ιστό του χωριού, και προς την κατεύθυνση της περιοχής «Επίσκοπος» και προς την περιοχή «Σωτήρω». Προκύπτει άμεση ανάγκη δημιουργίας πεζοδρομίων από την ταβέρνα «Ανάσα του Ζορμπά» μέχρι την περιοχή «Σωτήρω». Αντίστοιχα από τη θέση «Λιμνί» στην αρχή του οικιστικού ιστού της Νικιάνας μέχρι την περιοχή «Επίσκοπος».

Επίσης, στις συγκεκριμένες περιοχές, υπάρχουν απαλλοτριωμένα τμήματα εκατέρωθεν του επαρχιακού δρόμου. Αυτά δεν έχουν αξιοποιηθεί για τη δημιουργία των πεζοδρομίων στο Εργατικό Κέντρο. Έκ των πραγμάτων, ο κάθε ιδιοκτήτης, όμορος στον επαρχιακό δρόμο, αυτοσχεδιάζει την πρόσβασή του με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν πεζοί και ποδηλάτες αφού αναγκάζονται σε ορισμένα σημεία να μπαίνουν μέσα στο δρόμο. Αυτή η διαδικασία γίνεται με ευθύνη της ΠΕ Λευκάδας όπου δίνονται άδειες, έστω και προσωρινές και υπό ανάκλησηόπως έχει γνωστοποιήσει στην ΠΕ Λευκάδας και το Τοπικό Συμβούλιο Νικιάνας (Αλεξάνδρου).Το ίδιο ισχύει και για την περιοχή του οικισμού Περιγιαλίου, από τη θέση του νεκροταφείου έως τη διασταύρωση για την ΙΜ Κόκκινης Εκκλησιάς, όπου και εκεί δεν υπάρχουν πεζοδρόμια κινδυνεύοντας πεζοί και ποδηλάτες. Το ίδιο συμβαίνει και με τις προσβάσεις των όμορων ιδιοκτητών στον επαρχιακό δρόμο. Επιπλέον, δεν υπάρχουν καθόλου διαβάσεις πεζών κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου που περνάει μέσα από τον οικισμό.

Επερωτάται η κ. Περιφερειάρχης:

Τι ενέργειες προτίθεται να κάνει ώστε ολόκληρη αυτή η περιοχή να μην είναι πηγή κινδύνων για τους χρήστες του δρόμου, για τη διασφάλιση της ζωής και της σωματικής τους ακεραιότητας, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα οδικής προστασίας;