ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΗΔ) 29ου Π.Σ

Επερωτήσεις:

1.Σχετικά με τα αναγκαία και άμεσα έργα στη νησίδα ΛΑΖΑΡΕΤΟ

2. Σχετικά με τα κτίρια Ιστορικής & Αρχιτεκτονικής αξίας που βρίσκονται στην Κέρκυρα και είναι υπό κατάρρευση.

Θέματα (ΕΗΔ) .

1.¨Ραυτοπούλειο¨ Σχολικό Συγκρότημα Τ.Κ. Μεσοβουνίων Ερίσου Κεφαλονιάς, σημαντικός πνεύμονας εκπαίδευσης, παρατημένο στην εγκατάλειψη.

2.Οδικό Δίκτυο Κεφαλονιάς & Ιθάκης: Επικίνδυνο για την ζωή & την ασφάλεια των κατοίκων των νησιών