ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

Έλλειψη αποτελεσματικού σχεδίου και απουσία ουσιαστικής πρόληψης

Άλλη μια αρμοδιότητα, αυτή του καθαρισμού και της αστυνόμευσης όλων των ρεμάτων της χώρας, που έρχεται στην επικαιρότητα με απώλειες ανθρώπινων ζωών και περιουσιών, με καταστροφές υποδομών και του φυσικού πλούτου αρκετών περιοχών, έχει περάσει σχεδόν εξ ολοκλήρου στις Περιφέρειες.

Το άρθρο 224 του «Κλεισθένη» (ν. 4555/2018)ήρθε για να «κουκουλώσει» τις πολιτικές ευθύνες, κυβερνήσεων, υπουργείων και Ε.Ε. Στο όνομα της αποκέντρωσης να μειώσει τη διάθεση κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού για λαϊκές ανάγκες. Να μεταφέρει την ευθύνη μέσω της ΤΔ ανταποδοτικά το λαό. Στα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία τέτοιου είδους έργα δεν είναι επιλέξιμα αφού στη ζυγαριά «κόστους – οφέλους» δεν παράγουν υψηλή κερδοφορία.

Ο ρόλος της Τοπικής Διοίκησης ισχυροποιείται για να προωθήσει απρόσκοπτα όλους τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς και προτεραιότητες θυσιάζοντας τις ανάγκες και την προστασία της λαϊκής οικογένειας. Παράλληλα οι κυβερνήσεις διασπώντας ευθύνες και αρμοδιότητες (η διαχείριση στα ορεινά των ρεμάτων ανήκει στο Δασαρχείο, διαχρονικά υποστελεχωμένο και υποχρηματοδοτούμενο) επιβεβαιώνει ότι η “επιτελικότητα” του αστικού κράτους αρχίζει και τελειώνει εκεί που αρχίζουν και τελειώνουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Είναι πρόσφατο το παρελθόν, που λόγω της απουσίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και των αντίστοιχων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από τις κυβερνήσεις και την Περιφέρεια προκάλεσαν τεράστιες υλικές καταστροφές αλλά και απώλεια ζωικού και φυτικού κεφαλαίου.

Οι επεμβάσεις παράνομες ή και «νόμιμες» που έχουν γίνει στις φυσικές κοίτες των ρεμάτων, έχουν ως αποτέλεσμα την μείωσή ή την κατάργησή τους. Οι διευθετήσεις με κλειστούς αγωγούς ανεπαρκούς διατομής, τα ανεξέλεγκτα έργα των ανεμογεννητριών, τα μπαζώματα, η εναπόθεση σκουπιδιών κ. α είναι μερικά από όσα υπάρχουν στα διάφορα ρέματα των νησιών μας. Σε συνδυασμό με τα αντιπλημμυρικά έργα που λείπουν ή είναι αποσπασματικά ή δεν συντηρούνται με επάρκεια, οξύνουν το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας και γενικότερα της προστασίας από τα φυσικά φαινόμενα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την υπάρχουσα κατάσταση και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και του κόπου του λαού. Για την ύπαρξη ή μη, μελετών οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων σε κρίσιμες περιοχές και ιδιαίτερα σε περιοχές με οικιστική ανάπτυξη.

Για την τεράστια υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών από προσωπικό, την έλλειψη μέσων και εξοπλισμού των υπηρεσιών.

Η ευθύνη καθαρισμού των ρεμάτων με σεβασμό στην περιβαλλοντική τους λειτουργία, όση απόμεινε, και την προστασία του λαού έχει γίνει μπαλάκι μεταξύ κυβέρνησης, Περιφέρειας και Δήμων. Πίσω από το “ποιος έχει την ευθύνη”, επιχειρείται να κρυφτεί η πολιτική επιλογή της εγκληματικής υστέρησης στην πραγματοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, αφού εντάσσονται στην λογική του κόστους – οφέλους και στην ουσία τα νησιά μας παραμένουν απροστάτευτα σε οποιοδήποτε πλημμυρικό φαινόμενο που μπορεί να αποβεί πολύ χειρότερο από τα προηγούμενα. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις επιβεβαίωσαν την έλλειψη αποτελεσματικού σχεδίου και την απουσία ουσιαστικής πρόληψης.

Με βάση τα παραπάνω επερωτάται η κ. Περιφερειάρχης:

  • Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα για την καταγραφή και δημιουργία Μητρώου ρεμάτων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα;
  • Υπάρχει προγραμματισμός και προϋπολογισμός ώστε να καθαρίζονται τα ρέματα κάθε χρόνο και μετά από κάθε πλημμύρα;
  • Θα προσλάβετε μόνιμο προσωπικό και θα προμηθευτείτε τα απαραίτητα μηχανήματα ώστε να δημιουργηθεί υποδομή για τον με αυτεπιστασία καθαρισμό των ρεμάτων;
  • Πόσα και ποια ρέματα έχουν καθαριστεί μέχρι σήμερα,
  • Πόσα και ποια δεν έχουν καθαριστεί ανά Π. Ε ποια είναι η πρόβλεψη για τον καθαρισμό τους.
  • Πότε θα δημιουργηθούν στην Κεφαλονιά λεκάνες ανάσχεσης στην θέση Παλιά Μακρυώτικων (δύο), στην θέση Μαρδάρι (μια), στην Φάλαρη (δυο), στην Ασσο (μια);