Επερωτήσεις και θέματα για το Π.Σ στις 16&17 του Οκτώβρη 2021

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Για την δημιουργία πλυντηρίου λιπαντηρίου βαρέων οχημάτων στην περιοχή της Απόλπαινας της Π.Ε. Λευκάδας.
  2. Σχετικά με το Ινστιτούτο Ελαίας Κέρκυρας.
  3. Για την ασφάλεια του επαρχιακού οδικού δικτύου των νησιών μας.
  4. Σχετικά με τις ανοιχτές πληγές που παραμένουν μετά τον ΙΑΝΟ στην Ιθάκη.
  5. Σχετικά με το μητρώο και τον καθαρισμό των ρεμάτων στα νησιά.
  6. Πετρίτσιο Γυμνάσιο – Λύκειο Ληξουρίου. Σοβαρές ελλείψεις κατά την παράδοση μετά από 8 χρόνια αναμονής επισκευών στο σχολείο.

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Η κατάσταση στο Νοσοκομείο και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στην Π.Ε. Λευκάδας.
  2. Πολιτική Προστασία: Ανοχύρωτες πόλεις, εκτεθειμένη η ζωή του λαού.