ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙ Η Π.Ι.Ν. ΤΟN ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ!

Μετά την μονομερή απόφαση της Περιφερειακής Αρχής για λειτουργία των φαρμακείων Ζακύνθου πέραν από τις κανονικές ώρες λειτουργίας και όλες τις ημέρες της εβδομάδας! ενάντια στην θέση του Φαρμακευτικού Συλλόγου, θέτουμε το θέμα προς συζήτηση στο Π.Σ με πρόταση ανάκλησης της απόφασης.

Απευθυνόμαστε στον Σύλλογο των Φαρμακοποιών τον οποίον καλούμε να συμμετάσχει και να εκφράσει τις θέσεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η περιφερειακή αρχή δια μέσω του κ. Ζορμπά ξεθάβει ένα νόμο του 1984, τον Ν. 1483/1984 (Α΄ 153) «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις – Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων» όπου σύμφωνα με το άρθρο 22 παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας των φαρμακείων των νησιωτικών περιοχών και ιαματικών λουτροπόλεων, πέραν από τις κανονικές ώρες λειτουργίας και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Με τις από 10-06-2021 σχετικές κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ι.Ν. αποφασίζει ότι τα φαρμακεία της ΠΕ Ζακύνθου, ως νησιωτικής περιοχής, δύνανται να λειτουργούν πέραν από τις κανονικές ώρες λειτουργίας και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Πρόκειται για χτύπημα της Κυριακής Αργίας με πρόσχημα αιτήσεις δύο φαρμακείων. Μάλιστα ενώ η πρώτη αίτηση είχε σιωπηρά απορριφθεί, η δεύτερη γίνεται δεκτή δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα… Είναι δε προκλητικός συνολικότερα ο χειρισμός και η μεθόδευση μέσα από την αξιοποίηση αυτής της αίτησης, καθώς ενώ από την πρώτη αίτηση ζητήθηκε η γνώμη του Συλλόγου Φαρμακοποιών τελικώς δεν ελήφθη υπόψη τώρα. Εκδόθηκε μάλιστα η απόφαση που επιθυμούμε να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για φαρμακείο του οποίου η νομιμότητα λειτουργίας συζητείται στις δικαστικές αίθουσες. Όπως μάλιστα τονίζει ο Σύλλογος η λειτουργία μόνο στη Ζάκυνθο τις Κυριακές δεν εξυπηρετεί καμία πραγματική ανάγκη, διευκόλυνση, δραστηριότητα αφού ειδικά σε συνθήκες πανδημίας μπορεί το ήδη εφαρμοζόμενο πρόγραμμα εφημεριών και διανυκτερεύσεων να εξυπηρετήσει το κοινό, όπως άλλωστε τόσα χρόνια συνέβαινε με μεγαλύτερη μάλιστα τουριστική κίνηση. Μάλιστα κανένας φορέας ή συλλογικότητα δεν έχει αιτηθεί κάτι τέτοιο ούτε υπάρχει οποιοδήποτε σχετικό ενδιαφέρον.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος συγκεκριμένα σας επεσήμανε ότι:

«Σας γνωρίζουμε ότι μετά από τη συνεδρίαση του Δ. Σ της 16/06/2021 τασσόμαστε ομόφωνα, αρνητικά αναφορικά με την ως άνω απόφασή σας για την ένταξη των φαρμακείων της Ζακύνθου στις πρόνοιες του του άρθρου 22 του Ν. 1483/1984. Πιστεύουμε ότι η εν λόγω απόφαση ακυρώνει εν τοις πράγμασι την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης της 3/5/2018 με θέμα τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων της Ζακύνθου, καθώς σύμφωνα με την αρ.3834/1992 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ΄) η εν καθίσταται πλέον υποχρεωτική την λειτουργία όλων των φαρμακείων της ΠΕ Ζακύνθου υπόχρεων να λειτουργούν καθ’ όλες της ημέρες της εβδομάδας, διαταράσσοντας παράλληλα την εύρυθμη εκτέλεση του συνταχθέντος και εγκριθέντος προγράμματος εφημεριών και διανυκτερεύσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των φαρμακείων της ΠΕ Ζακύνθου αφορά φαρμακεία στα οποία εργάζεται ο αδειούχος φαρμακοποιός έχοντας στην καλύτερη περίπτωση έναν υπάλληλο.

Η απόφασή σας συνιστά δυσβάστακτο φορτίο για τους φαρμακοποιούς της νήσου μας μη δυνάμενο να έρθει εις πέρας. Μάλιστα η εν λόγω απόφασή σας ελήφθη παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του συλλόγου μας και παρά το γεγονός ότι σε αντίστοιχη περίπτωση πριν περίπου ένα έτος είχατε αποφασίσει αντίθετα, αποδεχόμενοι επί της ουσίας τις αιτιάσεις μας».

Είναι φανερό ότι η απόφαση αυτή αποτελεί πολιτική επιλογή της Τοπικής Διοίκησης και συνέχεια της προσπάθειας των Περιφερειακών Αρχών, στην υλοποίηση όλων των αντεργατικών νόμων, με τελευταίο το χτύπημα του κ. Χατζηδάκη, που καταργούν το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας και την Κυριακή Αργία.

Προτείνουμε την ανάκληση της απόφασης.

  1. Γιατί δεν προσφέρει καμία υπηρεσία στην υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και την προστασία της υγείας κατοίκων και επισκεπτών.
  2. Γιατί ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου και για τα υπόλοιπα νησιά. Καταργεί στην πράξη ωράρια και αργίες και για τους φαρμακοποιούς αλλά και για τους εργαζόμενους στα φαρμακεία. Θα οδηγήσει στην ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση στον κλάδο και θα δυσκολέψει περισσότερο την επιβίωση των φαρμακοποιών- ελεύθερων επαγγελματιών σε όφελος των εταιρειών.