ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ

Η συνάντηση της Λαϊκής Συσπείρωσης που πραγματοποιήθηκε με το Σύλλογο εργαζομένων στην ΠΕ Κέρκυρας και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις άλλες Π.Ε έφεραν στο φως για άλλη μια φορά τα μεγάλα και διαχρονικά προβλήματα στις συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην ΠΙΝ. Η κατάσταση όπως καταγράφηκε μας υποχρεώνει να αναδείξουμε για άλλη μια φορά το ζήτημα αυτό, ζητώντας από την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει την πολιτική της ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους και τους πολίτες.

Το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών σπάει κόκαλα, οξύνεται συνεχώς, οδηγεί σε εντατικοποίηση της εργασίας, υπολειτουργία και τελικά σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τις νέες διευρυμένες ανάγκες των πολιτών.

Το πέρασμα του «ΙΑΝΟΥ» με τις τεράστιου μεγέθους των καταστροφών που επέφερε, σε συνέχεια των καταστροφών λόγω της σεισμικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια, οδήγησε η κήρυξη των ΠΕ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να γίνει μια συνθήκη κανονικότητας ξεγυμνώνοντας ακόμα περισσότερο τις τεράστιες ελλείψεις και τα προβλήματα των εργαζομένων.

Κρίσιμοι τομείς όπως η Πολιτική Προστασία, τα Τεχνικά Έργα, Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, & κοινωνικής Μέριμνας, αλλά και όλες οι διευθύνσεις, λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό. Το αποτέλεσμα είναι να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους π.χ την ανάγκη για ελέγχους σε επιχειρήσεις, εκπαιδευτικές κ.ά. δομές, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού, καθυστερήσεις σε μελέτες και αναγκαία έργα. Το ίδιο προσωπικό στελεχώνει και τις όποιες επιτροπές λειτουργούν δημιουργώντας ακόμα πιο ασφυκτική κατάσταση στις υπηρεσίες.

Έλλειψη μηχανικών, κτηνιάτρων, εποπτών υγείας, κοινωνικών λειτουργών, κλητήρων τι να πρωτοκαταγράψουμε όταν υπηρεσίες λειτουργούν ακόμα και με έναν υπάλληλο. Αποτελέσματα μιας διαχρονικής κεντρικής πολιτικής επιλογής, ανατροπής της σταθερής δουλειάς, μείωσης του κόστους, κατάργησης προσλήψεων και ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών.

Το φάρμακο που επιλέγει και αυτή η Περιφερειακή Αρχή, είναι το γνωστό, της παράτυπης ανάθεσης «παράλληλων» καθηκόντων, οι συνεχείς μετακινήσεις υπαλλήλων από υπηρεσία σε υπηρεσία και η εκχώρηση υπηρεσιών σε ιδιώτες, αντί για τις αναγκαίες προσλήψεις και την κάλυψη των κενών που υπάρχουν και διευρύνονται από τις συνταξιοδοτήσεις – αποχωρήσεις των εργαζομένων.

Ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για την 5ετια 2020-2025 προβλέπει μόλις 47 θέσεις,τακτικού προσωπικού, για όλη την Περιφέρεια, ειδικοτήτων οι οποίες δεν ανταποκρίνονται καν στις πραγματικές ανάγκες π.χ απουσιάζει η ειδικότητα της κοινωνικής λειτουργού, ενώ δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τις «εγκεκριμένες» προσλήψεις του 2020.

Γενικεύεται η υποκατάστασή του μόνιμου προσωπικού, με συμβασιούχους πολλών ταχυτήτων και προγραμμάτων που προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες, παραμένουν όμως χαμηλά αμειβόμενοι και όμηροι της λήξης προγραμμάτων και συμβάσεων μέρος δηλαδή της ανεργίας που ανακυκλώνεται.

Η εντατικοποίηση της εργασίας έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων, άμεσα ή μακροπρόθεσμα αλλά και το εργασιακό περιβάλλον δεν είναι καλύτερο.

Οι χώροι εργασίας εξακολουθούν να είναι απαράδεκτοι ως προς τις συνθήκες υγιεινής για τους υπαλλήλους αλλά και για τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται χαμένοι μέσα σε στοίβες χαρτιών και σε ελάχιστο χώρο, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών στην Π.Ε Κέρκυρας.

Όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, η περιφερειακή αρχή, καταστρατηγεί κάθε νομοθετικό πλαίσιο και εργασιακό δίκαιο που υπάρχει ακόμα, αναμένοντας τον νέο οδοστρωτήρα του αντεργατικού νόμου της ΝΔ που έρχεται στη Βουλή.

Αρνείται την εφαρμογή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού (ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018) με ισχύ νόμου, παρά τις συνεχόμενες έγγραφες αλλά και προφορικές διαμαρτυρίες των συλλόγων.

Καθυστερεί προκλητικά την έγκριση των πινάκων προακτέων υπαλλήλων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για τα έτη 2017 έως και το 2020, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.. Δεδομένου ότι η βαθμολογική κατάταξη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κάλυψη θέσεων ευθύνης, η μη έκδοση των συγκεκριμένων αποφάσεων επί τέσσερα συνεχόμενα έτη, είναι επιζήμια για τους θιγόμενους συναδέλφους.

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συγκροτείται δεν συνεδριάζει ποτέ για να εξετάσει μεταξύ άλλων και θέματα ενστάσεων των εργαζομένων.

Εκκρεμούν και φαίνονται ως μη ολοκληρωμένες οι αξιολογήσεις των προηγούμενων ετών (από το 2016 έως το 2019) συναδέλφων που βαθμολογήθηκαν με μέσο όρο άνω του 90% και ομοίως δεν έχουν εξεταστεί ενστάσεις που έχουν υποβληθεί από συναδέλφους των οποίων ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι κάτω από εβδομήντα πέντε (75).

Ενώ από το νόμο προβλέπεται η πρόσληψη Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού ασφαλείας (Ν. 3850/2010) η Περιφερειακή Αρχή δεν το έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα.

Με την έκδοση της ΚΥΑ 43726/2019 – ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019 για παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και μέτρα προληπτικής ιατρικής, δεν έγινε καμιά απολύτως ενέργεια από την πλευρά της ΠΙΝ για την εφαρμογή της. Κι ενώ στάλθηκε ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ μέσω της ομοσπονδίας (ΟΣΥΑΠΕ) και επείγον έγγραφο τουΣώματος Επιθεώρησης Εργασίας για την εφαρμογή συνολικά του θεσμικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, προς όλες τις περιφέρειες, δεν εφαρμόστηκε η εν λόγω νομοθεσία. Αδιαφορία και στα συνεχόμενα αιτήματα των συλλόγων εργαζομένων για την χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας, τα οποία και λόγω των έντονων φαινομένων (ΙΑΝΟΥ covid) και των καταστάσεων που δημιουργήθηκαν, ήταν απολύτως απαραίτητα για την ατομική προστασία των εργαζομένων. Είναι ζητούμενο αν και στους εργαζόμενους με διαφορετικές σχέσεις εργασίας δίνονται ΜΑΠ και self tests.

Επίσης δεν δοθήκαν υπερωρίες λόγω και της κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε όλες τις ΠΕ, συγκεκριμένα στην ΠΕ Κεφ/νίας & Ιθάκης η οποία κτυπήθηκε περισσότερο από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανό, και παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες των εργαζομένων.

Για αυτό λοιπόν ζητούμε άμεσα από την Περιφερειακή Αρχή να κάνει δεκτά τα αιτήματα των συλλόγων των εργαζομένων στην Π.Ι.Ν.

  • Προσλήψεις εξειδικευμένου μόνιμου προσωπικού.
  • Να εφαρμοστούν οι διατάξεις της νομοθεσίας που αφορούν στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας, την πρόσληψη γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, και την εφαρμογή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
  • Προστασία των εργαζομένων από τον υγειονομικό κίνδυνο, με τακτική απολύμανση των χώρων εργασίας και διενέργεια rapid-test για τον COVID-19, στο σύνολο των υπαλλήλων.
  • Να ενισχυθούν με σύγχρονο εξοπλισμό και μέσα οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με το έργο της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών, π.χ. προμήθεια drone, παροχή ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών κ.α.
  • Την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης για όλο το χρονικό διάστημα κήρυξης του Νομού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για το σύνολο των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού, έχουν επιφορτιστεί με πρόσθετες εργασίες υπάλληλοι από όλες τις υπηρεσίες. Επισημαίνουμε ότι ανάλογες αποφάσεις έχουν εκδοθεί για άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας για όλο το έτος και ανεξάρτητα από έκτακτες συνθήκες.
  • Να συνεδριάσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την έγκριση των πινάκων προακτέων υπαλλήλων για τα έτη 2017, 2018 και 2019, δεδομένου ότι η βαθμολογική κατάταξη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κάλυψη θέσης ευθύνης και η μη έκδοση των συγκεκριμένων αποφάσεων επί τρία συνεχόμενα έτη, με ευθύνες και της Περιφερειακής Αρχής, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, είναι επιζήμια για τους θιγόμενους συναδέλφους.