Σχετικά με το «αντιπλημμυρικό» έργο στηΝ θέση «Βαρκά»στην Κοινότητα Περιβολίου στηΝ Κέρκυρα

Να κατατεθούν στο Π.Σ. η μελέτη του «έργου» και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο

Μετά από τον θόρυβο που ξέσπασε σχετικά με το «αντιπλημμυρικό» έργο στη Θέση «Βαρκά» της Δημοτικής κοινότητας Περιβολίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας και τις φήμες που δίνουν και παίρνουν (ότι ουσιαστικά δεν πρόκειται για αντιπλημμυρικό έργο αλλά απλά για διευκόλυνση ημετέρων), η Περιφερειακή αρχή αναγκάστηκε, αρκετά καθυστερημένα, να εκδώσει ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Μια απολογητική ανακοίνωση, που κατά την άποψη μας δημιουργεί πολύ περισσότερα ερωτηματικά και δεν δίνει απαντήσεις στις εύλογες απορίες που οι κάτοικοι της περιοχής διατυπώνουν.

Στην ανακοίνωση αυτή μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής: «…Η ΠΙΝ, επειδή η περιοχή στη θέση «Βαρκά» της Δ.Κ. Περιβολίου του Δήμου Ν. Κέρκυρας κατατάσσεται στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, έχει δρομολογήσει την κατασκευή του –απαραίτητου για την ασφάλεια των κατοίκων– τεχνικού έργου… Οι Τ.Υ. της ΠΙΝ έχουν εκπονήσει την απαιτούμενη μελέτη και το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη…» και η ανακοίνωση καταλήγει απολογητικά «…Οι τεχνικές παρεμβάσεις γίνονται πάντα στο πλαίσιο όλων όσων ορίζει η νομοθεσία και με γνώμονα το κοινό συμφέρον μακράν από ιδιοτέλειες και πολιτικές σκοπιμότητες…».

Στην επίσκεψη που κλιμάκιο της Λαϊκής Συσπείρωσης έκανε στην περιοχή, ομολογούμε πως κανένα αντιπλημμυρικό έργο δεν διαπίστωσε. Απεναντίας είδε -εντός του φυσικού ρέματος που διασχίζει παράλληλα προς τον δημοτικό δρόμο την περιοχή- μία «νεόκτιστη γέφυρα» που συνδέει τον δημοτικό δρόμο με αγρόκτημα που βρίσκεται στην απέναντι όχθη του ρέματος.

Κατά την άποψή μας δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ειδικές γνώσεις για να διαπιστώσει πως το έργο αυτό κάθε άλλο παρά αντιπλημμυρικό μπορεί να χαρακτηρισθεί, αφού οι σωλήνες που έχουν τοποθετηθεί εντός του ρέματος, για να κτισθεί η γέφυρα, έχουν διάμετρο 2 μέτρων περίπου και εμβαδόν διατομής 3,14 τετραγωνικά μέτρα και άρα στενεύουν σημαντικά το φυσικό ρέμα του οποίου το εμβαδόν διατομής είναι περίπου 6 τετραγωνικά μέτρα. Την ιδιαίτερη ανησυχία και τους προβληματισμούς τους, βασισμένοι στην πείρα και στη γνώση της περιοχής αλλά και των πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώνονται, εκφράζουν με έγγραφη διαμαρτυρία οι κάτοικοι της περιοχής.

Επερωτάται ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Υπηρεσιών:

  1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ΖΔΥΚ), με προφανή προτεραιότητα των έργων στις ζώνες που απειλούνται με κατάκλυση υδάτων;
  2. Για ποιον λόγο η Διοίκηση της ΠΙΝ πρόταξε έργο που βρίσκεται εκτός ζώνης κατάκλυσης (βλ. «Εικόνα 7-13», Ζώνη GR05RΑΚ0004 και «Εικόνα 7-17», Ζώνη GR05RΑΚ0006 – ΦΕΚ 2684/2018);
  3. Ποια είναι η συγκεκριμένη μελέτη και ο προϋπολογισμός του συνολικού αντιπλημμυρικού έργου στο συγκεκριμένα ρέμα, που μόνο αντιπλημμυρικό δεν είναι αφού περιορίζει στο μισό την ελεύθερη διατομή του;
  4. Με ποια απόφαση και τίνος οργάνου αποφασίσθηκε η κατασκευή του; Με ποια διαδικασία έγινε η ανάθεσή της κατασκευής του;
  5. Ποια διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υπόψη έργου ακολουθήθηκε και ποιο το αποτέλεσμά της;

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Γκισγκίνης Ν., Κεφαλληνός Δ., Κολυβά Ε., Μπαλού Α., Χαραλάμπους Μ.