ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

           Προς: Την Περιφερειακή Αρχή και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου

Θέμα: Σχετικά με την απάντησή σας (04/02/21) στην ανοιχτή επιστολή μας (01/03/21) για την ικανοποίηση του αιτήματος του Συνδικάτου Ξενοδοχοϋπάλληλων, για σύγκληση του Περιφερειακού συμβουλίου με μοναδικό θέμα «Μέτρα προστασίας του εισοδήματος και της υγείας των εργαζομένων στον τουρισμό που πλήττονται από την υγειονομική κρίση».

Ευχαριστούμε για την ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους σύγκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου που προβλέπει ο κανονισμός, τον οποίον γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως και εσείς άλλωστε αναφέρετε στην επιστολή σας.

Εν προκειμένω όμως:

1.  Η έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην οποία αναφερόμαστε, ήταν αίτημα του Συνδικάτου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργαζομένων Επισιτισμού -Τουρισμού και Συναφών Επαγγελμάτων, το οποίο απευθύνονταν στην Περιφερειακή Αρχή και η οποία οφείλει να απαντήσει.

2.  Με βάση τον εσωτερικό κανονισμό, όπως αναφέρετε και στην απάντησή σας «Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει το Π. Συμβούλιο εφόσον το επιθυμεί ο/η Περιφερειάρχης, η οικονομική επιτροπή ή το 1/3 των Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου».

Είναι ηλίου φαεινότερο, ότι η κα. Περιφερειάρχης δεν επιθυμεί, να ασχοληθεί με ένα Συνδικάτο που εκπροσωπεί σχεδόν 20.000 εργαζόμενους στην Κέρκυρα!

Ως Λαϊκή Συσπείρωση, λειτουργούμε και εμείς με τον δικό μας “εσωτερικό κανονισμό” με βάση τον οποίο προτεραιότητά μας είναι η ανάδειξη των προβλημάτων των εργαζομένων, η στήριξη των αιτημάτων τους. Είμαστε με τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Με την προηγούμενη επιστολή μας (01/03/21) και τη σημερινή απάντησή μας κάνουμε το αυτονόητο. Στηρίζουμε το αίτημα του Συνδικάτου, το βγάζουμε από τα “συρτάρια που το έκρυψε” η Περιφερειακή Αρχή και ζητάμε την ικανοποίησή του.

Στην αναφορά «παραμένω στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση» σας ενημερώνουμε ότι για μας όλα είναι πολύ καθαρά και δεν χρήζουν διευκρινήσεων. Θα ήταν προτιμότερο ως Περιφερειακή Αρχή, να παραμένετε στη διάθεση των εργαζομένων!