Επερώτηση σχετικά με το οδικό δίκτυο στη Δημοτική Ενότητα Αλυκών ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

H Δημοτική Ενότητα Αλυκών συνεχίζει να επιβαρύνεται με δυσανάλογο κυκλοφοριακό φόρτο για την εξυπηρέτηση της Βορειοανατολικής Ζακύνθου και του Λιμένα Αγ. Νικολάου Βολιμών. Μάλιστα εκτός από την αυξημένη τουριστική κίνηση υφίσταται σημαντική διέλευση φορτηγών για τη μεταφορά αδρανών υλικών από τα λατομεία της περιοχής της Βορειοανατολικής Ζακύνθου, καθώς και των απορριμματοφόρων από το Λίβα. Η κίνηση αυτή σήμερα εξυπηρετείται από την 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Βολιμών, η οποία δυστυχώς διέρχεται μεταξύ άλλων και μέσα από τους οικισμούς Αγ. Δημήτριο, Καταστάρι και Χαρτάτα. Πρόσφατη είναι δε και η σχετική διαμαρτυρία των κατοίκων από τα Χαρτάτα.

Στην μνήμη όλων των κατοίκων της Περιοχής έχει χαραχθεί από το καλοκαίρι του 2019 το θανατηφόρο τροχαίο στον Αγ. Δημήτριο με θύμα πεζό, λόγω και της τότε ανυπαρξίας πεζοδρομίου, η ολοκλήρωση του οποίου δεν επαρκεί αφού χρειάζεται παράκαμψη του οικισμού Αγ. Δημητρίου, που σήμερα μονοδρομεί ασφυκτικά την Επαρχιακή οδό.

Η εικόνα αυτή δεν είναι σε κάθε περίπτωση αποσπασματική. Είναι κομμάτι της συνολικότερης εικόνας που δείχνουν τα οξυμένα συγκοινωνιακά προβλήματα στο Νησί από την έλλειψη ενός βασικού σχεδιασμού χρήσεων γης και την εγκατάλειψη του σχεδίου για έναν κεντρικό οδικό άξονα, που θα εξυπηρετεί πραγματικά αγροτικές και τουριστικές περιοχές, χωρίς να διέρχεται από τα πυκνοκατοικημένα κέντρα των Κοινοτήτων. Αντ’ αυτού το μόνο που γίνεται είναι η συντήρηση Επαρχιακών Οδών, σε μια λογική αποσπασματική και που υποτάσσεται στη μονοκαλλιέργεια του Τουρισμού και στη μετατροπή της Ζακύνθου σε μια ενιαία Τουριστική περιοχή. Γι΄ αυτό και στην οδική ασφάλεια, δηλαδή στην βελτίωση αυτών των Επαρχιακών οδών δίνονται 35 εκ. ευρώ στα Ιόνια Νησιά, χωρίς όμως να υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη συγκοινωνιακής διαχείρισης συνολικά στα Ιόνια Νησιά, αλλά και σε κάθε νησί χωριστά. Βέβαια αυτό οφείλεται στην αναπτυξιακή κατεύθυνση που έχει και η ΠΙΝ, τόσο η σημερινή της Κας Κράτσα όσο και επί κ. Γαλιατσιάτου εντασσόμενη στο άρμα και στις ανάγκες της «Βιομηχανίας του Τουρισμού», με αποσπασματικά έργα όπως το δρόμο Αλυκές – Ξύγκια χωρίς ευρύτερο σχεδιασμό, χρηματοδοτώντας κατά κύριο λόγο έργα συντήρησης-αποκατάστασης οδικής ασφάλειας, πολλές φορές προσωρινού και πρόχειρου χαρακτήρα με σίγουρα εγγυημένη κερδοφορία για μελετητές – εργολάβους. Βέβαια εάν και εφόσον η ανάπτυξη στο νησί μας εξακολουθήσει στην ίδια κατεύθυνση της μονοκαλλιέργειας του Τουρισμού, καθόλου δεν θα δυσκολευτούν σε αναδιάταξη έργων ευρύτερης κλίμακας, που θα πληρωθούν ακριβά από το λαό μας και ενδεχομένως να υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ και να γίνει η εκμετάλλευσή τους από ιδιώτες, και να τα διπλοπληρώνει ο λαός μας, όπως και το αεροδρόμιο που κατέληξε στη FRAPORT.

Προκειμένου να παραδοθεί πραγματικά σε ασφαλή κυκλοφορία ο δρόμος Αλυκές – Ξύγκια:

  1. εκκρεμούν 1200 μ. στη θέση “Κωλοσύρτη” εξαιτίας μετατόπισης – καθίζησης του βουνού προς τη Θάλασσα, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται νέο έργο, με αυξημένων απαιτήσεων τεχνική λύση, που θα επιτρέψει και την ασφαλή παράδοση του δρόμου. Η μελέτη του έργου βρίσκεται στο στάδιο της συμβασιοποίησης.
  2. Ακόμα όμως και να παραδοθεί ο δρόμος αυτός, απαιτείται η σύνδεσή του με τις Επαρχιακές Οδούς Ζακύνθου – Βολιμών & Αλυκών με νέο έργο, καθώς λόγω του υφιστάμενου οδικού δικτύου στην περιοχή, επιβαρύνονται οι οικισμοί των Αλυκών και του Αλικανά, τουριστικού ενδιαφέροντος όπου λειτουργούν πλήθος ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων. Για τη Νέα οδό σύνδεσης Τηγάνια Αλυκών με την 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου Βολιμών από τον Ιούλιο του 2020 έχει αποφασισθεί η χρηματοδότηση με 300.000 για τη διενέργεια της μελέτης.

Η ολοκλήρωση του έργου Αλυκές  – Ξύγκια και η σύνδεσή του με την 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Βολιμών μαζί με την παράκαμψη του Αγ. Δημητρίου εκτιμάμε ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την οδική επικοινωνία της Βορειοανατολικής Ζακύνθου και θα ελαφρώσει τον κυκλοφοριακό φόρτο στους Οικισμούς Αγ. Δημήτρη, Καταστάρι, Χαρτάτα, Αλυκές και Αλικανά.

Επερωτάστε ποιες είναι οι ενέργειές σας από εδώ και πέρα για:

  1. την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του δρόμου Αλυκές –Ξύγκια στη θέση “Κωλοσύρτη
  2. την ολοκλήρωση της μελέτης και την χρηματοδότηση της κατασκευής της Νέας οδού σύνδεσης Τηγάνια Αλυκών με την 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου Βολιμών
  3. την χρηματοδότηση της μελέτης και του έργου για την παράκαμψη του Αγ. Δημητρίου.

24/01/2021