Έλλειψη ενημέρωσης για τη διαχείριση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Ιονίων Νήσων

Επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Ενώ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) έχει τον σπουδαιότερο ρόλο στη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων, ως υπόλογος θεσμός των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και της οικονομικής διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άλλων δράσεων, το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα εποπτείας ή λήψης αποφάσεων. Το τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) που διαχειρίζεται το Π.Τ.Α. εγγράφεται στον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της Περιφέρειας, ως έσοδο και ως έξοδο, μόνο εξωλογιστικά. Έτσι στη διαχείριση του Π.Τ.Α. -που την αποκλειστική ευθύνη έχει η κυβέρνηση- προστίθεται μία τυπική και προσχηματική ευθύνη της Περιφέρειας, που υποτίθεται συμβάλλει στη διαφάνεια, ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο των Ιονίων Νήσων, στην πραγματικότητα δεν έχει δικαίωμα να κάνει κανέναν έλεγχο.

Ουσιαστικά, ο θεσμός του Π.Τ.Α. μεταφέρει τη διαχείριση των χρηματοδοτικών εργαλείων μακριά από τα εκλεγμένα θεσμικά όργανα, δηλαδή, μακριά από τη δυνατότητα ενημέρωσης του λαού. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, αφού το Π.Τ.Α. -εκτός από το Π.Δ.Ε.- διαχειρίζεται και τα προγράμματα επιδότησης ιδιωτικών επιχειρήσεων, με βάση τα τυπικά κριτήρια των νόμων, χωρίς όμως καμία πολιτική ευθύνη σε σχέση με τις προτεραιότητες των τοπικών αναγκών.

Η συγκρότηση του 9μελούς Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Ιονίων νήσων έγινε, όπως προβλέπεται από το νόμο, με απόφαση της Περιφερειάρχη στις 17.10.2019 (αρ. πρωτ. 90052/513) και διορίστηκαν ως τακτικά μέλη, χωρίς προηγούμενη γνώση, γνώμη και συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.), 2 Περιφερειακοί Σύμβουλοι -και η Περιφερειάρχης ως πρόεδρος- από τις παρατάξεις που συγκροτούν την πλειοψηφία (ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ, ΙΟΝΙΟ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ), ως μέλη είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής, είτε της Οικονομικής Επιτροπής, ένας εκπρόσωπος του πρώτου επιλαχόντα συνδυασμού (ΑΝΑΣΑ), τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού-Τουρισμού Ν. Κέρκυρας (όχι φυσικά του Συνδικάτου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού και συναφών επαγγελμάτων στην Κέρκυρα), εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. Κέρκυρας και 2 υπαλλήλους της Π.Ε. Κέρκυρας, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Μάλιστα με θητεία που ξεπερνάει την θητεία αυτού του Π.Σ. και είναι 5 έτη.

Παράλληλα το διορισμένο από την κ. Περιφερειάρχη Δ.Σ. του Π.Τ.Α. διόρισε με την υπ. αρ. 3.6/15.06.2020 απόφαση του το 7μελές Δ.Σ. της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας Α.Ε. που αποτελείται από 4 Αντιπεριφερειάρχες της Π.Ε. Κέρκυρας από τις παρατάξεις που συγκροτούν την Περιφερειακή πλειοψηφία, τον πρόεδρο του Π.Σ., 1 Π.Σ. από την παράταξη της Περιφερειακής Αρχής (ΙΟΝΙΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ) και 1 Π.Σ. από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό του Π.Σ. (ΑΝΑΣΑ).

Είναι ενδεικτικό ότι ενώ από τις 26.08.2019 υπεγράφη σύμβαση με εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων του Π.Τ.Α. Ιονίων Νήσων για τις χρήσεις 2017 και 2018 με διάφορες δικαιολογίες όχι μόνο δεν περατώθηκε στα πλαίσια του χρόνου που όριζε η σύμβαση, αλλά έχετε δόσεις και δύο παρατάσεις, με την υπ. αρ. 1.4/ 14.02.2020 απόφαση του Δ.Σ. έως 30.04.2020 και με την υπ. αρ. 3.2/15.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. έως τις 31.12.2020. Επιπλέον δεν έχετε πάρει απόφαση για τον έλεγχο από Ορκωτούς Λογιστές της χρήσης του 2019 ενώ ήδη μπαίνουμε στο 2021.

Επίσης από τις 03.07.2019 έχετε υπογράψει σύμβαση με εταιρεία για την λογιστική υποστήριξη του Π.Τ.Α. στην σύνταξη του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων των ετών 2017, 2018 & 2019 και για την συνεργασία με τους Ορκωτούς λογιστές για την σύνταξη των Εκθέσεων Πεπραγμένων των ετών 2017, 2018 & 2019 και όχι μόνο δεν την έχετε ολοκληρώσει στα πλαίσια της συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή στις 03.07.2020, αλλά με την υπ. αρ.3.2/15.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. δίνεται παράταση έως τις 31.12.2020.

Κι ενώ το Π.Τ.Α. από τη σύστασή του του είναι “αδιαφανές”, αυτή η αδιαφάνεια μετατρέπεται σε απόλυτο “σκοτάδι” για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, αφού ουδέποτε δόθηκε δυνατότητα συνολικής ενημέρωσης για τη διαχείριση του Π.Δ.Ε. και των ιδιωτικών επιχορηγήσεων, με ευθύνη της πρόεδρου του Δ.Σ. του Π.Τ.Α., της κ. Περιφερειάρχη.

Με την υπ. αρ. 3.5/15.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. εγκρίνατε τους πίνακες του «Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2021-2025» που προβλέπεται έλλειμα 94.480 ευρώ το 2021, 93.789 ευρώ το 2022, 93.027 ευρώ το 2023 και 92.371 ευρώ το 2024.

Με την υπ. αρ. 3.4/15.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. αποφασίσατε την δημιουργία ιστοτόπου (αξία έργου 11.000 ευρώ) που θα έδινε την δυνατότητα μια σχετικής πληροφόρησης, 6 μήνες μετά δεν το έχετε υλοποιήσει.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ζητάμε από την κ. Περιφερειάρχη να μας απαντήσει τι μέτρα πρόκειται να πάρει η Περιφερειακή Αρχή, ώστε να ενημερωθούμε για:

  • κάθε έργο αναλυτικά.
  • τον προϋπολογισμό του 2021του Π.Τ.Α.
  • τον απολογισμό του 2020 του Π.Τ.Α.
  • την Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων.
  • όλα τα στοιχεία που αφορούν τα ετήσια κονδύλια και τις δράσεις που χρηματοδότησε το Π.Τ.Α. Ιονίων Νήσων από το 2018 ως το 2020.
  • να διασφαλιστεί ως υποχρεωτική η ενημέρωση τόσο για τα έργα που εντάσσονται στον προϋπολογισμό όσο και για το τί γίνεται απολογιστικά κάθε έτος.

14.12.2020                              Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Γκισγκίνης Ν., Κεφαλληνός Δ.,Κολυβά Ε., Μπαλού Α., Χαραλάμπους Μ.