ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ: ΚΑΜΙΑ ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

Κα Κράτσα,

Στη συζήτηση για τις ανεμογεννήτριες στην Κεφαλονιά και ειδικά για την μεταφορά των ανεμογεννητριών που θα εγκατασταθούν στο Αιολικό Πάρκο στη θέση Ξερακιάς της Τ.Κ. Διλινάτων του Δήμου Αργοστολίου, που έγινε στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο( 24/10/20) ως Περιφερειακή Αρχή μεταξύ άλλων δεσμευτήκατε ότι:

  • « η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πρέπει να γίνεται σε κατάλληλες περιοχές για τις οποίες υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις, ακολουθώντας την ισχύουσα νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ως νησιωτικής περιοχής καθώς και τις ενεργειακές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα»
  • «.. βασικός γνώμονας για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα πρέπει να είναι πάντα η μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και αλλοίωση του τοπίου, με σεβασμό στο τοπικό οικοσύστημα και την κοινωνία, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθείται πιστά η ισχύουσα νομοθεσία και εφαρμόζονται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και δεσμεύσεις, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες, ενέργειας αλλά και αντιπλημμυρικές ανάγκες και με πρότυπες προδιαγραφές…»
  • «..το Περιφερειακό Συμβούλιο για την περίπτωση του αιολικού πάρκου Αργοστολίου, τονίζει ότι απαιτείται διάλογος και συνεργασία με την τοπική κοινωνία …»

Και ενώ έχει αποφασίσει τα παραπάνω η πλειοψηφία του Π.Σ. τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες αλλά και τις δηλώσεις της ίδιας της εταιρείας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επανέλθει η εταιρεία στο αμέσως προσεχές διάστημα -μεταφέροντας ξανά στην Κεφαλονιά τις ανεμογεννήτριες-προκειμένου να προχωρήσει στα επενδυτικά της σχέδια.

Η Περιφερειακή Αρχή δεν μπορεί να ολιγωρήσει.

Απαιτείται άμεσα, δια του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, να πάρετε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα και την πολιτική απόφαση με την οποία θα διαμηνύετε στην εταιρεία ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας δε θα δώσουν την έγκριση για τη διέλευση από το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των βαρέων οχημάτων που θα μεταφέρουν τις ανεμογεννήτριες για την εγκατάσταση τους στο Αιολικό Πάρκο Ξερακιάς Διλινάτων.

Αναμένουμε τις ΑΜΕΣΕΣ ενέργειες σας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Γκισγκίνης Νίκος, Κεφαλληνός Διονύσης, Κολυβά Ευγενία,

Μπαλού Αλεξάνδρα, Χαραλάμπους Μπάμπης

05/11/20