Σχετικά με τη Διαχείριση των ΑΣΑ στα Ιόνια νησιά και το σχεδιασμό της περιφέρειας

Με βάση τον τελευταίο περιβαλλοντοκτόνο νόμο της Κυβέρνησης και ειδικά με το άρθρο 93 η ευθύνη της διαχείρισης των ΑΣΑ περνάει στην Περιφέρεια. Θεωρούμε απαραίτητη μια σοβαρή και συγκροτημένη συζήτηση για τους σχεδιασμούς της περιφερειακής αρχής αν υπάρχουν φυσικά. Κατά τη γνώμη μας η ίδια η περιφερειακή αρχή όφειλε να θέσει αυτό το ζήτημα και μάλιστα σε ειδική συνεδρίαση. Οι κάτοικοι των νησιών μας ταλαιπωρούνται χρόνια, η υγεία και το περιβάλλον βιάζεται κατ΄ εξακολούθηση. Το νέο νομοθετικό τοπίο, το οποίο σε συνέχεια των προηγούμενων έρχεται να διευθετήσει την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του τομέα. Επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις μας ότι οι πολίτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις μεγάλες «μπιζνες» που παίζονται χρόνια τώρα ανάμεσα σε μεγάλους ή μικρότερους παίχτες, (αναθέσεις, εργολαβίες, φιλέτο ανακύκλωσης κλπ) στο χρυσοφόρο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Φαίνεται άλλωστε, αυτό και από άλλα άρθρα εκτός του (93) όπως π.χ

  1. Η κυβέρνηση, αναλαμβάνει, υπερεξουσίες μέσω του Υπουργού Περιβάλλοντος να «αποφασίζει και διατάζει» λόγω «απρόβλεπτων καταστάσεων» και «δημοσίου συμφέροντος» τη λήψη «του οποιουδήποτε πρόσφορου μέτρου».
  2. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των σκουπιδιών του κάθε δήμου, το λεγόμενο «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΤΣΔΑ) αφαιρείται από τα Δημοτικά Συμβούλια, και η έγκρισή του παραδίνεται στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής.
  3. Σε νέες περιπέτειες οδηγείται η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή καθώς το 70% περίπου των όσων υλικών ανακυκλώνονται μέσω των μπλε κάδων αποτελείται από χαρτί – χαρτόνι και ως βιοαποδομήσιμο υλικό θα επιτρέπεται η διαλογή του στην πηγή από κοινού με τα βιοαπόβλητα των νοικοκυριών!
  4. Απειλείται σημαντική επιβάρυνση σε εργατικές λαϊκές συνοικίες, για τους όρους χωροθέτησης των δημοτικών «Πράσινων Σημείων».
  5. Ενισχύεται και νομικά η δυνατότητα της ολοκληρωτικής εκχώρησης της αποκομιδής των απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα καθώς απαλλάσσεται πλέον από την υποχρέωση να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς των μη επικίνδυνων αποβλήτων. Θα μπορεί μάλιστα να μισθώνει από το δήμο απορριμματοφόρα, νταλίκες, πλυντήρια κάδων για να του λειτουργεί ολόκληρο ή εν μέρει το σύστημα αποκομιδής!

Μετά την ψήφιση του νόμου διαβάζουμε στα ΜΜΕ για τηλεδιάσκεψη, που έγινε ανάμεσα στους Περιφερειάρχες Ι.Ν. και Νοτίου Αιγαίου με τον Γ.Γ. διαχείρισης στερεών αποβλήτων κ. Γραφάκο, και τη ΔΙΑΔΥΜΑ, στην οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες της δημιουργίας των νέων ΦΟΔΣΑ. Υποθέτουμε, λοιπόν, ότι πολύ σύντομα η Περιφερειάρχης Ι.Ν. θα αναλάβει και τα καινούρια καθήκοντά της ως Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ι.Ν. Όμως δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές σε συναντήσεις και συμφωνίες σε κλειστά γραφεία. Μας αφορά η ουσία της διαχείρισης.

Το γεγονός ότι ο τουρισμός θα είναι μειωμένος, άρα τα σκουπίδια θα είναι λιγότερα, δεν μπορεί να κρύψει τις απαράδεκτες καταστάσεις που συνεχίζουν να επικρατούν στους χώρους συγκέντρωσης και εναπόθεσης, στην αποκομιδή σε περιοχές έξω από το κέντρο των πόλεων κλπ. Ούτε η πανδημία, μπορεί να είναι πάντα η δικαιολογία για τη μέχρι τώρα ολιγωρία.

Στην Κέρκυρα

Η κατάσταση στο Τεμπλόνι, ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο επιβαρυμένη. Η αποκατάσταση των τριών κυττάρων, που έπρεπε να είχε τελειώσει, με συνεχείς τροποποιήσεις της μελέτης αποκατάστασης, καθυστερεί σκόπιμα και με μοναδικό σκοπό την εναπόθεση χιλιάδων τόνων νέων σκουπιδιών σε αυτά, παρά την δικαστική απόφαση που υπάρχει για το οριστικό κλείσιμό τους. Εν τω μεταξύ οι αδειοδοτήσεις για την εναπόθεση των δεμάτων που συσσωρεύονται στη περιοχή του ΧΥΤΑ και των 2 οικοπέδων λήγουν ή έχουν, ήδη, λήξει, χωρίς κανένας να γνωρίζει που τελικά θα καταλήξει το «υπόλειμμα» αυτό.

Στη Λευκίμμη παραμένουν οι περίπου 8000 τόνοι δέματα τα οποία είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν καταστραφεί με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία για την οποία κόπτονται όλοι.

Κανένας δεν γνωρίζει τι γίνεται με την διαλογή στη πηγή και την ανακύκλωση που έχουν κυριολεκτικά βαλτώσει, κανένας δεν γνωρίζει τίποτε για πράσινα σημεία και σταθμούς μεταφόρτωσης, αν υπάρχουν σχέδια και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης τους κ.ο.κ.

Κανένας δεν γνωρίζει τι σχεδιασμός υπάρχει για τη χωροθέτηση νέου ΧΥΤΥ, την μελέτη και δημιουργία μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης στη Κέρκυρα.

Πλήθος ερωτηματικών για τη διαδικασία μεταφοράς στην Κοζάνη που ούτως ή άλλως το ΔΣ του νέου ΦΟΣΔΑ αλλά και η κα Περιφερειάρχης σαν Πρόεδρος του νέου φορέα πολύ σύντομα θα αναγκαστούν να απαντήσουν.

  1. Πώς ένας μειοδοτικός διαγωνισμός στην ουσία μεθοδεύεται και μετατρέπεται σε πλειοδοτικό; Έτσι η τιμή μεταφοράς ανά τόνο απορριμμάτων που ήταν αρχικά 58 ευρώ+ ΦΠΑ άλλαξε και κατοχυρώθηκε στον «μειοδότη» στα 76 ευρώ + ΦΠΑ, ο οποίος, όμως στην αρχική του πρόταση έδινε προσφορά 115 ευρώ + ΦΠΑ, αλλά σε μία νύκτα μέσα, την άλλαξε στα 76 ευρώ + ΦΠΑ(!!!). Εν τω μεταξύ οι προσφορές των άλλων δυο εργολάβων που αποκλείστηκαν, ήταν με πολύ πιο χαμηλές τιμές.
  2. Πώς η ποσότητα των μεταφερομένων απορριμμάτων από 23.700 τόνοι, που αναφέρονται στη περίληψη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στις 2/4/2020 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, μειώνεται σε 18.000 τόνους στην κατοχύρωση;
  3. Όταν μιλάμε για κόστος μεταφοράς 76 ευρώ + ΦΠΑ, δηλ. περίπου 95 ευρώ, περιλαμβάνει και το κόστος εισόδου στη ΜΕΑ Κοζάνης; Αν όχι, πόσο είναι αυτό και ποιος, εν τέλει, θα πληρώσει το συνολικό δυσβάστακτο κόστος;
  4. Γιατί, ενώ για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης και κινδύνου της δημόσιας υγείας, εγκρίθηκε ο διαγωνισμός με απευθείας ανάθεση ( διαπραγμάτευση), οι διαδικασίες διήρκησαν 4 ολόκληρους μήνες και άρα εκλείπει η επίκληση του κατεπείγοντος.

Στη Ζάκυνθο

Η μονάδα δεματοποίησης συνεχίζει να λειτουργεί στο Λίβα. Καμιά διαλογή δε γίνεται. Ο χώρος κομποστοποίησης έχει γεμίσει με δέματα και κακής ποιότητας οργανικού (compost).

Σμήνος από γλάρους έχει εγκατασταθεί στο Λίβα. Τα αρχικά δέματα έχουν καταστραφεί και έχουν ανοίξει, τα στραγγίσματα τρέχουν, η γεφυροπλάστιγγα δε λειτουργεί, έχουν διανοιχτεί δρόμοι (δεν γνωρίζουμε αν αυτό έχει γίνει με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο). Γενικά μπορούμε να μιλήσουμε για εγκατάλειψη.

Στη Λευκάδα

Παραμένει στην συνδιαχείριση των απορριμμάτων με δήμο Άκτιου- Βόνιτσας και Μεγανησίου με άξονα το εργοστάσιο ΜΟΠΑΚ (ΜΟνάδα Προεπεξεργασίας Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης) και το υπόλειμμα να πηγαίνει στο ΧΥΤΥ Παλαίρου (που αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως ΧΥΤΑ, ελλείψει υπολείμματος).

Η «παραγωγή» ετήσια σκουπιδιών είναι περίπου 16-18 χιλ. τόνοι.

Στο νησί υπάρχουν 2 ΣΜΑ (σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων) οι οποίοι αγοράστηκαν για να συμπιέζουν το σύμμεικτο σκουπίδι για τη μείωση του όγκου του. Μειώνουν περίπου στο 1/3 τον όγκο των σκουπιδιών συμπιέζοντας τα και μεταφορτώνονται σε 2 κοντέινερ.

Η σύμβαση που υπάρχει ήταν για 12.000 τόνους που αφορά και «φρέσκο» σκουπίδι αλλά ίσως και ένα τμήμα των δεμάτων που ήδη έχουν γεμίσει το χώρο του δεματοποιητή, τώρα είναι περίπου 10.000 τόνοι σε δέματα, φυσικά και αυτά σε απαράδεκτη κατάσταση και δίπλα σε σχολείο…

Έχουν κατατεθεί ενστάσεις από τις δύο εταιρείες που πήραν μέρος στο τμήμα του διαγωνισμού για τον προσωρινά ανάδοχο.

Στην Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά αντιμετωπίζεται το ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΔΑΚΙ

Ποιος είναι λοιπόν ο σχεδιασμός της Περιφέρειας. Θα αποδεχτεί όλα όσα οργανώνουν μέχρι σήμερα οι Δήμοι; Ή θα αλλάξει σχεδιασμό; Θα μας πείτε τον «οδικό χάρτη» ή θα περιμένετε τις εντολές της Κυβέρνησης και τη «διαλογή στην πηγή» του επιχειρηματικού ομίλου που θα πάρει το έργο; Τι είδους διαχείριση, με ποια χωροθέτηση, με τι κόστος, μονάδες ανά νησί, σε ένα νησί κλπ. Το μπαλάκι της μεταφοράς ευθυνών από Δήμους σε περιφέρειες δεν μπορεί να το πληρώσουν οι πολίτες. Τα τεράστια κόστη από σχεδιασμούς που σε λίγο μπορεί να αναιρεθούν δεν μπορεί να τους πληρώνει ο λαός. Όπως έγινε με την κατάργηση των μπλε κάδων και την Εταιρεία Ανακύκλωσης, που ήταν προτίμησης ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να δοθεί στη νέα αμερικάνικη εταιρεία με τα σπιτάκια που είναι προτίμηση της ΝΔ. Για όλα αυτά τα προγράμματα ξοδεύτηκαν και ξοδεύονται εκατομμύρια ΕΥΡΩ που είναι δικά μας χρήματα και αποτέλεσμα μηδέν.

Ο καυγάς που έχει ξεσπάσει από τους τοπικούς άρχοντες της κυβερνητικής πλειοψηφίας εστιάζεται μόνο στο άρθρο 93, για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι, Δήμοι ή Περιφέρεια, αφού όμως πρώτα δηλώσουν ότι συμφωνούν στη φιλοσοφία του συνολικού νομοσχεδίου. Είναι σαν την παροιμία «να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω μέλι». Τα μικροπολιτικά παιχνίδια, για την έδρα και για τις έδρες του ΔΣ του νέου ΦΟΔΣΑ, που η περιφερειακή αρχή αποκάλεσε «καίριες παρεμβάσεις» δεν είναι τίποτε άλλο από ενδοπαραταξιακές ισορροπίες και παζάρια. Πραγματικά δε μας αφορούν οι πολιτικές καριέρες που κτίζονται στα «σκουπίδια».

Ο κάλπικος καυγάς των δυνάμεων της προηγούμενης περιφερειακής αρχής εστιασμένος στο «πρόσωπο», σε αποσπασματικά ζητήματα, και στην κυβερνητική τακτική δεν μπορεί να κρύψει ότι και κατά την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκαν υπάκουοι εκτελεστές της κυβερνητικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που το βασικό στοιχείο αντιπαράθεσης, με τη σημερινή κυβέρνηση είναι το ποια υποτάσσεται περισσότερο στις φιλομονοπωλιακές, αντιλαϊκές ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κυρίαρχη επιδίωξή τους είναι η μεγιστοποίηση των κερδών του κεφαλαίου.

Η φιλοσοφία της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων και του περιβάλλοντος είναι αυτή που ως ευαγγέλιο υπηρετούν όλοι. Σε αυτό ακριβώς το έδαφος νομοθετούν οι κυβερνήσεις, αυτή είναι η αιτία της καθυστέρησης της διαχείρισης των απορριμμάτων με την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα νησιά μας και όχι μόνο.

Το ζήτημα όμως για την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, δεν είναι ποιος βαθμός Τοπικής Διοίκησης, Δήμοι ή Περιφέρειες θα έχει την ευθύνη αλλά προς όφελος τίνος θα λειτουργήσει. Και είναι φανερό ότι η εξέλιξη αυτή θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος της αποκομιδής, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων. ‘Όσο για την υγεία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής θα επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο με την ολοκληρωτική εκχώρηση της επεξεργασίας των απορριμμάτων στο μεγάλο κεφαλαίου και την επιβολή «λύσεων» (καύση, εργοστάσια σύμμεικτων κλπ) με στόχο την κερδοφορία του.

Η τεχνολογία σήμερα, είναι επαρκής ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να είναι συμβατή με την υγεία του λαού και το περιβάλλον. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι θα μας δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις στο μεγάλο αυτό ζήτημα. Το πιο πιθανό, είναι να ακούσουμε για άλλη μια φορά, γενικολογίες και λογοτεχνικές εκθέσεις. Θέλουμε όμως με την παρέμβασή μας αυτή να αναδείξουμε την κρισιμότητα του ζητήματος. Να μην το αφήσουμε στον αυτόματο πιλότο. Να μην εφησυχάζει ο λαός και να παρέμβει στις εξελίξεις για να μην αφήσει τους μεγαλοεπιχειρηματίες και το πολιτικό τους προσωπικό να παίζουν παιχνίδια εις βάρος του.

19/5/20

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s